Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija

Rīkojums nr. 174 Rīgā 1999.gada 16.novembris

Par Kārtību, kādā piešķiramas tiesības veikt privātā pensiju fonda gada pārskata pārbaudi

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par privātajiem pensiju fondiem" 25.panta 2.un 3.daļu, noteikt Kārtību, kādā piešķiramas tiesības veikt privātā pensiju fonda gada pārskata pārbaudi.

Priekšnieks G.Romeiko

 

Apstiprināta ar Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas priekšnieka

1999.gada 16.novembra rīkojumu Nr.174

KĀRTĪBA KĀDĀ PIEŠĶIRAMAS TIESĪBAS VEIKT PRIVĀTĀ PENSIJU FONDA GADA PĀRSKATA PĀRBAUDI

1. Šī kārtība paredz nosacījumus, pēc kādiem Apdrošināšanas uzraudzības inspekcija (tālāk - Inspekcija) piešķir tiesības veikt privātā pensiju fonda gada pārskata pārbaudi.

2. Par zvērināta revidenta vai citas personas kandidatūru Privātais pensiju fonds iesniedz Inspekcijā šādus dokumentus:

2.1. Inspekcijas priekšniekam adresētu iesniegumu ar lūgumu apstiprināt zvērinātu revidentu vai citu personu, kas veiks gada pārskata pārbaudi;

2.2. akcionāru pilnsapulces protokolu par zvērināta revidenta vai citas personas kandidatūras izvēli;

2.3. zvērināta revidenta izvērstu profesionālo biogrāfiju, kas ietver informāciju par veiktajām gada pārskatu pārbaudēm pēdējo piecu gadu laikā;

2.4. zvērināta revidenta apliecinājumu (pielikums).

3. Izvērtējot zvērināta revidenta kandidatūras piemērotību privātā pensiju fonda gada pārskata pārbaudes veikšanai, Inspekcija ņem vērā šādus kritērijus:

3.1. pieredzi finansu institūciju pārbaužu veikšanā;

3.2. veikto pārbaužu kvalitāti;

3.3. kompetenci privāto pensiju fondu finansu darbības jautājumos.

4. Inspekcijai ir tiesības uzaicināt kandidātu uz pārrunām, lai pārliecinātos par tā kompetenci privāto pensiju fondu finansu darbības jautājumos. Inspekcija var šīs pārrunas protokolēt.

5. Viena mēneša laikā pēc šīs kārtības 2.punktā minēto dokumentu saņemšanas Inspekcija rakstiski paziņo savu lēmumu privātajam pensiju fondam.

 

Pielikums

174.GIF (75232 BYTES)

16.11.1999