Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta rīkojums nr.586

Rīgā 1999.gada 15.decembrī (prot. Nr.70, 28.§)

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Cēsu ielā 17, saglabāšanu valsts īpašumā

1. Saglabāt valsts īpašumā un nodot Kultūras ministrijas valdījumā nekustamo īpašumu - ēkas (liters Nr.1, 2) un zemi 958 m2 platībā (zemes kadastra Nr. 0100 026 2011) - Rīgā, Cēsu ielā 17.

2. Kultūras ministrijai šī rīkojuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu noteiktā kārtībā ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda Kultūras ministrijas personā.

Ministru prezidents A.Šķēle

Kultūras ministre K.Pētersone

15.12.1999