Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.584

Rīgā 1999.gada 15.decembrī (prot. Nr.70, 21.§)

Par zemesgabala Cēsīs, Piebalgas ielā 89, pirkšanu

1. Atļaut Iekšlietu ministrijai pirkt zemesgabalu 5391 m2 platībā (zemes kadastra Nr.4201-004-0620) Cēsīs, Piebalgas ielā 89, Valsts policijas Cēsu rajona policijas nodaļas vajadzībām.

2. Iekšlietu ministrijai:

2.1. šī rīkojuma 1.punktā minēto zemesgabalu noteiktā kārtībā ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā;

2.2. izdevumus, kas saistīti ar šī rīkojuma 1.punktā minētā zemesgabala iegādi un ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no valsts budžetā 1999.gadam un 2000.gadam Valsts policijas Cēsu rajona policijas nodaļas kapitālajiem izdevumiem paredzētajiem līdzekļiem.

Ministru prezidents A.Šķēle

Iekšlietu ministrs M.Segliņš

15.12.1999