Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.256

Rīgā 2006.gada 13.oktobrī (prot. Nr. 42(307), 4.p.)

Par grozījumiem noteikumos "Noteikumi par prasībām augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētājam"

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likuma 17.panta pirmo daļu un pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta otro daļu, Elektronisko sakaru likuma 8.panta pirmās daļas 8.punktu un otro daļu,

padome nolemj:

1. Izdarīt ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2005.gada 30.novembra lēmumu Nr.273 apstiprinātajos Noteikumos par prasībām augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētājam (Latvijas Vēstnesis, 2005, 195.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.2.punktu šādā redakcijā:

"2.2. augstākā līmeņa domēna .lv reģistrs - datu bāze, kurā tiek reģistrēti augstākā līmeņa domēna .lv zonā esoši domēna vārdi;"

1.2. izteikt 2.3.punktu šādā redakcijā:

"2.3. augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētājs - ICANN/IANA atzīta fiziska vai juridiska persona, kas piešķir domēna vārda lietošanas tiesības augstākā līmeņa domēna .lv zonā, uztur domēna vārdu sistēmu un nodrošina tās pilnvērtīgu un nepārtrauktu darbību un pieejamību (turpmāk - reģistra turētājs)."

1.3. aizstāt 2.6., 5., 6., 8., 10., 13., 14., 16., 17., 21., 22., 23.punktā vārdu "domēns" (attiecīgā locījumā un skaitlī) ar vārdiem "domēna vārds" (attiecīgā locījumā un skaitlī);

1.4. izteikt 2.5.punktu šādā redakcijā:

"2.5. domēna vārds - pēc noteiktiem principiem veidotas un ar punktu atdalītas simbolu un ciparu virknes, kas vārdiski apzīmē ciparisku tīkla adresi un kas atrodas augstākā līmeņa domēna .lv zonā;"

1.5. izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Reģistra turētājs veic augstākā līmeņa domēna .lv reģistra izveidošanu, uzturēšanu un nodrošina tā piekļuvi globālajiem domēna vārdu sistēmas serveriem, nodrošinot nepārtrauktu domēna vārdu sistēmas darbību un pieejamību."

1.6. izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Reģistra turētājs 10 dienu laikā no tā noteikšanas dienas iesniedz Datu valsts inspekcijā tā reģistrācijas pieteikumu un reģistrējas Datu valsts inspekcijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.";

1.7. papildināt 13.punktu pēc vārdiem "šādus nosacījumus" ar vārdiem ", ko saskaņo ar Komisiju:";

1.8. izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Reģistra turētājs kārto atsevišķu grāmatvedības uzskaiti darbībai, kas sais­tīta ar domēna vārda lietošanas tiesību piešķiršanu un pagarināšanu, kā arī ar augstākā līmeņa domēna .lv reģistra izveidošanu un uzturēšanu.";

1.9. izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Reģistra turētājs piešķir domēna vārda lietošanas tiesības uz noteiktu laiku ar iespēju tās pagarināt pēc termiņa beigām."

2. Noteikt, ka šā lēmuma 1.punktā apstiprinātie grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc šā lēmuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva