Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums Nr.50

Rīgā 2006.gada 21.septembrī

Par instrukcijas apstiprināšanu

 

Saskaņā ar likuma "Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām" 21.panta ceturto daļu un Ministru kabineta 2002.gada 1.oktobra noteikumu "Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu atlīdzību un ēdināšanas izdevumu kompensāciju" 4.punktu, Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

apstiprināt instrukciju "Par kārtību, kādā vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem kompensē ēdināšanas izdevumus 9. Saeimas vēlēšanu un balsu skaitīšanas dienā".

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs A.Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāre K.Kurzemniece

 


APSTIPRINĀTA

ar Centrālās vēlēšanu komisijas

2006.gada 21.septembra lēmumu Nr.50

Instrukcija "Par kārtību, kādā vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem kompensē ēdināšanas izdevumus 9. Saeimas vēlēšanu un balsu skaitīšanas dienā"

1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2002. gada 1. oktobra noteikumu Nr. 442 "Noteikumi par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu atlīdzību un ēdināšanas izdevumu kompensāciju" 4. punktu pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju (turpmāk - komisija) locekļiem tiek kompensēti ēdināšanas izdevumi Saeimas vēlēšanu un balsu skaitīšanas dienā. Saeimas vēlēšanu un balsu skaitīšanas dienas ir 2006. gada 7. un 8.oktobris.

2. Kompensācija veicama no komisijām piešķirtajiem līdzekļiem saimnieciskajiem izdevumiem 9. Saeimas vēlēšanām.

3. Kompensācijas apmērs nedrīkst pārsniegt 3 Ls par katru Saeimas vēlēšanu un balsu skaitīšanas dienu. Maksimālo ēdināšanas izdevumu kompensāciju drīkst piemērot, ja komisijas loceklis attiecīgajā dienā strādā vismaz 8 stundas un ja komisijai saimnieciskiem izdevumiem piešķirtie līdzekļi pēc tās funkciju nodrošināšanas izdevumu apmaksas atļauj šādu iespēju.

4. Komisiju locekļu ēdināšanu organizē attiecīgās komisijas priekšsēdētājs, slēdzot līgumu par komisijas locekļu ēdināšanu ar sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu, vai uzdodot kādam no komisijas locekļiem veikt produktu iegādi un nodrošināt vēlēšanu komisijas locekļu ēdināšanu vēlēšanu un balsu skaitīšanas dienā. Par produktu izlietojumu sastādāms akts, kuram pievienojami produktu iegādes čeki un to personu saraksts, kurām kompensēti ēdināšanas izdevumi.

5. Nav pieļaujama kompensācijas izsniegšana komisijas locekļiem naudā.

6. Maksājumu dokumentos komisiju locekļu ēdināšanas izdevumiem piemērojams budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kods 1563.

7. Šī instrukcija attiecas arī uz personām, ar kurām noslēgts līgums un kuras pilda komisiju locekļu pienākumus, kas noteikti Saeimas vēlēšanu likumā un likumā "Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām".

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs A.Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāre K.Kurzemniece

21.09.2006