Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumiem sabiedriskajām organizācijām un to uzņēmumiem 1994.-1999.gadā"

Izdarīt likumā "Par īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumiem sabiedriskajām organizācijām un to uzņēmumiem 1994.- 1999.gadā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 16.nr.; 1997, 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem sabiedriskajām organizācijām un to uzņēmumiem 2000.- 2001.gadā".

2. Izteikt likuma ievaddaļu šādā redakcijā:

"Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" pārejas noteikumu 9.punkta 2.apakšpunkta "f" apakšpunktu no nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem par ēkām un būvēm 2000.- 2001.gadā tiek atbrīvotas šādas sabiedriskās organizācijas un to uzņēmumi:".

3. Papildināt likuma tekstu pēc skaitļa un vārdiem "23. Latvijas Republikas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība" ar skaitli un vārdiem "24. Itas Kozakevičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācija."

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 25.novembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 1999.gada 8.decembrī

01.01.2000