Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 555

Rīgā 1999.gada 30.novembrī (prot. Nr. 67, 37.§)

Par Akcizēto preču pārvaldes tiesību un saistību nodošanu Valsts ieņēmumu dienestam

1. Saskaņā ar likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" pārejas noteikumu 8.punktu reorganizēt Finansu ministrijas pārraudzībā esošo Akcizēto preču pārvaldi un ar 2000.gada 1.janvāri pievienot to Finansu ministrijas pārraudzībā esošajam Valsts ieņēmumu dienestam.

2. Akcizēto preču pārvaldei nodot un Valsts ieņēmumu dienestam pārņemt:

2.1. Akcizēto preču pārvaldes bilancē esošos pamatlīdzekļus, materiālās vērtības, naudas līdzekļus un norēķinus pēc stāvokļa uz 2000.gada 1.janvāri;

2.2. datorizētās informatīvās sistēmas (programmatūru un datu bāzes) un šo sistēmu izstrādes un lietotāju dokumentāciju:

2.2.1. Licenču daļas informatīvo sistēmu;

2.2.2. Kancelejas informatīvo sistēmu;

2.2.3. Kontroles daļas informatīvo sistēmu;

2.2.4. Uzņēmējdarbības analīzes, prognozes un koordinācijas daļas informatīvo sistēmu;

2.2.5. Grāmatvedības un uzskaites daļas informatīvo sistēmu;

2.3. civiltiesiskās saistības;

2.4. lietvedības dokumentus (arī lietvedībā nepabeigtos dokumentus un arhīva dokumentus, to skaitā personāla dokumentus).

3. Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram apstiprināt Valsts ieņēmumu dienesta Akcīzes preču pārvaldes nolikumu, struktūru, štatu sarakstu un amatpersonu (darbinieku) amata aprakstus, kā arī informēt par to Akcizēto preču pārvaldi.

4. Akcizēto preču pārvaldei pēc saskaņošanas ar Valsts ieņēmumu dienestu paziņot darbiniekiem par būtisku darba līguma nosacījumu grozīšanu vai darba līguma laušanu sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu.

5. Finansu ministram izveidot reorganizācijas komisiju, kas nodrošina šī rīkojuma 1., 2., 3. un 4.punkta izpildi.

6. Ja līdz 2000.gada 1.janvārim nav grozītas vai izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar Akcizēto preču pārvaldes darbiniekiem, saistības darba tiesisko attiecību grozīšanas vai izbeigšanas jomā pārņem Valsts ieņēmumu dienests.

 

Ministru prezidents A.Šķēle

Finansu ministra vietā - zemkopības ministrs A.Kalvītis

30.11.1999