Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 27.01.2007. - 31.12.2013. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2013. gada 10. decembra noteikumus Nr. 1411 "Noteikumi par papildus aizpildāmajām ailēm muitas deklarācijā".
Ministru kabineta noteikumi Nr.703

Rīgā 2006.gada 29.augustā (prot. Nr.44 9.§)
Noteikumi par papildus aizpildāmajām ailēm vienotajā administratīvajā dokumentā un kārtību, kādā muitas iestāde personai atļauj iesniegt vienoto administratīvo dokumentu pirms preču uzrādīšanas
Izdoti saskaņā ar Muitas likuma 4.panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka papildus aizpildāmās ailes vienotajā administratīvajā dokumentā un kārtību, kādā muitas iestāde personai atļauj iesniegt vienoto administratīvo dokumentu pirms preču uzrādīšanas.

2. Lai pieteiktu preces muitas procedūrai - izvešana, papildus Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regulas (EEK) Nr. 2454/93, kas nosaka izpildes kārtību Padomes 1992.gada 12.oktobra Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienu muitas kodeksa izveidi, 37.pielikumā (turpmāk - Komisijas Regulas Nr. 2454/93 37.pielikums) noteiktajam obligāti aizpildāmo aiļu sarakstam aizpilda šādas vienotā administratīvā dokumenta ailes, kas minētas 37.pielikumā noteiktajā fakultatīvi aizpildāmo aiļu sarakstā: 2., 6., 8., 14., 18.(Identitāte), 20.ailes pirmo un otro nodalījumu, 22.(Valūta), 22.(Summa), 23., 24., 29., 30., 33.(5), 35., 47.(Veids), 47.(Nodokļa bāze), 47.(Likme), 47.(Summa), 47.(Kopā), 47.(MV),
48. un 49.aili.

(Grozīts ar MK 23.01.2007. noteikumiem Nr.68)

3. Iepriekšfinansēto preču novietošanai muitas noliktavā papildus Komisijas Regulas Nr. 2454/93 37.pielikumā noteiktajam obligāti aizpildāmo aiļu sarakstam aizpilda šādas vienotā administratīvā dokumenta ailes, kas minētas 37.pielikumā noteiktajā fakultatīvi aizpildāmo aiļu sarakstā: 8., 14., 25., 26., 30., 33.(5), 46. un 49.aili.

4. Lai piemērotu muitošanas režīmu - atpakaļizvešana - pēc muitas procedūras ar saimniecisku nozīmi, kas nav novietošana muitas noliktavā, papildus Komisijas Regulas Nr. 2454/93 37.pielikumā noteiktajam obligāti aizpildāmo aiļu sarakstam aizpilda šādas vienotā administratīvā dokumenta ailes, kas minētas 37.pielikumā noteiktajā fakultatīvi aizpildāmo aiļu sarakstā: 2., 6., 8., 14., 18.(Identitāte), 20.ailes pirmo un otro nodalījumu, 22.(Valūta), 22.(Summa), 23., 24., 29., 35. un 49.aili.

5. Lai piemērotu muitošanas režīmu - atpakaļizvešana - pēc novietošanas muitas noliktavā, papildus Komisijas Regulas Nr. 2454/93 37.pielikumā noteik­tajam obligāti aizpildāmo aiļu sarakstam aizpilda šādas vienotā administratīvā dokumenta ailes, kas minētas 37.pielikumā noteiktajā fakultatīvi aizpildāmo aiļu sarakstā: 2., 6., 8., 14., 17.a, 25., 26., 29. un 46.aili.

6. Lai piemērotu muitas procedūru - izvešana pārstrādei, papildus Komisijas Regulas Nr. 2454/93 37.pielikumā noteiktajam obligāti aizpildāmo aiļu sarakstam aizpilda šādas vienotā administratīvā dokumenta ailes, kas minētas 37.pielikumā noteiktajā fakultatīvi aizpildāmo aiļu sarakstā: 2., 6., 8., 14., 20.ailes pirmo un otro nodalījumu, 22.(Valūta), 22.(Summa), 23., 24., 29., 35. un 49.aili.

7. Lai piemērotu muitas procedūru - tranzīts, papildus Komisijas Regulas Nr. 2454/93 37.pielikumā noteiktajam obligāti aizpildāmo aiļu sarakstam aizpilda šādas vienotā administratīvā dokumenta ailes, kas minētas 37.pielikumā noteik­tajā fakultatīvi aizpildāmo aiļu sarakstā: 2., 2.(Nr.), 6., 8.(Nr.), 17., 19., 21.(Identitāte), 21.(Piederības valsts), 25., 26. un 35.aili.

8. Lai piemērotu muitas procedūru - izlaišana brīvam apgrozījumam, papildus Komisijas Regulas Nr. 2454/93 37.pielikumā noteiktajam obligāti aizpildāmo aiļu sarakstam aizpilda šādas vienotā administratīvā dokumenta ailes, kas minētas 37.pielikumā noteiktajā fakultatīvi aizpildāmo aiļu sarakstā: 2., 6., 8., 12., 14., 18.(Identitāte), 20.ailes pirmo un otro nodalījumu, 23., 24., 29., 33.(5), 35., 39., 43., 47.(MV), 48. un 49.aili.

(Grozīts ar MK 23.01.2007. noteikumiem Nr.68)

9. Lai precēm piemērotu muitas procedūru ar saimniecisku ietekmi, kas nav izvešana pārstrādei un novietošana muitas noliktavā, papildus Komisijas Regulas Nr. 2454/93 37.pielikumā noteiktajam obligāti aizpildāmo aiļu sarakstam aizpilda šādas vienotā administratīvā dokumenta ailes, kas minētas 37.pielikumā noteiktajā fakultatīvi aizpildāmo aiļu sarakstā: 2., 6., 8., 12., 14., 18.(Identitāte), 20.ailes pirmo un otro nodalījumu, 23., 24., 29., 33.(5), 35., 39., 43., 47.(MV), 48. un 49.aili.

(Grozīts ar MK 23.01.2007. noteikumiem Nr.68)

10. Lai novietotu preces A, B, C, E un F tipa muitas noliktavā, papildus Komisijas Regulas Nr. 2454/93 37.pielikumā noteiktajam obligāti aizpildāmo aiļu sarakstam aizpilda šādas vienotā administratīvā dokumenta ailes, kas minētas 37.pielikumā noteiktajā fakultatīvi aizpildāmo aiļu sarakstā: 8., 14., 15.a, 33.(1), 33.(2), 33.(3), 33.(4) un 46.aili.

11. Lai novietotu preces D tipa muitas noliktavā, papildus Komisijas Regulas Nr. 2454/93 37.pielikumā noteiktajam obligāti aizpildāmo aiļu sarakstam aizpilda šādas vienotā administratīvā dokumenta ailes, kas minētas 37.pielikumā noteiktajā fakultatīvi aizpildāmo aiļu sarakstā: 8., 14., 15.a, 22.(Valūta), 33.(5), 43. un 46.aili.

12. Ja persona iesniegusi rakstisku pamatojumu, muitas amatpersona atļauj vienoto administratīvo dokumentu iesniegt pirms preču uzrādīšanas.

13. Šo noteikumu 12.punktā minētajā gadījumā muitas iestāžu noteiktais preču uzrādīšanas termiņš nedrīkst pārsniegt 31 dienu.

14. Noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
27.01.2007