Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.198

Rīgā 2006.gada 9.augustā (prot.Nr.33(298),1.p.)

Par licences Nr. E 44100 sašķidrinātās gāzes tirdzniecībai (realizācijai) izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Baltimors"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) 2006.gada 24.jūlijā saņēma un izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Baltimors", vienotais reģistrācijas numurs: 40003515040, juridiskā adrese: Antonijas iela 20-48, Rīga, LV-1010, (turpmāk - SIA "Baltimors") 2006.gada 16.jūlija iesniegumu ar lūgumu izsniegt jaunu licenci sašķidrinātās gāzes tirdzniecībai (realizācijai).

Komisija konstatē, ka 2005.gada 18.decembrī ir beidzies Energoapgādes regulēšanas padomes SIA "Baltimors" 2000.gada 19.decembrī izsniegtās licences Nr. 44060 sašķidrinātās gāzes realizācijai derīguma termiņš.

Pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 4.punktu un otro daļu, Enerģētikas likuma 1.panta 13.punktu, 7.pantu un Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumu Nr.297 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem" 5.3.punktu, padome nolemj:

1. Izsniegt SIA "Baltimors" licenci Nr. E 44100 sašķidrinātās gāzes tirdzniecībai saskaņā ar licencē noteiktajiem nosacījumiem un prasībām sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai (pielikumā).

2. Noteikt licences Nr. E 44100 derīguma termiņu no 2006.gada 15.augusta līdz 2011.gada 14.augustam.

3. Noteikt licences darbības zonu - Latvijas Republika.

4. Noteikt, ka sašķidrinātās gāzes tirdzniecība jāuzsāk līdz 2006.gada 15.septembrim.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto lēmumu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva