Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.183

Rīgā 2001.gada 30.aprīlī (prot. Nr.21 21.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.134 "Nacionālā attīstības plāna vienības nolikums"
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta 3.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.134 "Nacionālā attīstības plāna vienības nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 125./126., 466./469.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Vienībā ir iekļauti Ārlietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Finansu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām, īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās, Kultūras ministrijas, Labklājības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Rīgas reģiona attīstības aģentūras, Zemgales reģiona attīstības aģentūras, Vidzemes reģiona attīstības aģentūras, Latgales reģiona attīstības aģentūras un Baltijas jūras piekrastes reģiona attīstības aģentūras norīkotie pārstāvji. Vienības personālsastāvu apstiprina ministrs."

2. Svītrot 7.3. un 7.6.apakšpunktu.

3. Papildināt noteikumus ar 7.7. un 7.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.7. sniedz pārskatus vadības grupai par plāna sagatavošanas gaitu;

7.8. izstrādā un iesniedz vadības grupai plāna sagatavošanas grafiku."

4. Svītrot 10.4., 10.5., 10.6. un 10.10.apakšpunktu.

5. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Vienības vadītājs sasauc un vada vienības sanāksmes ne retāk kā reizi mēnesī. Vienības vadītājs nosaka sanāksmes darba kārtību un informē par to vienības locekļus vismaz trīs darbdienas iepriekš. Vienības sanāksmes ir slēgtas. Tās tiek protokolētas."

6. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Pēc vienības vadītāja vai vienības locekļu ierosinājuma var sasaukt ārkārtas sanāksmi. Vienības locekļus par ārkārtas sanāksmi informē vismaz trīs darbdienas iepriekš."

Ministru prezidents A.Bērziņš

Īpašu uzdevumu ministrs sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām R.Zīle
05.05.2001