Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.618

Rīgā 2006.gada 25.jūlijā (prot. Nr.39 4.§)
Kārtība, kādā valsts kustamo mantu nodod bez atlīdzības ārvalstu valdību un starpvalstu organizāciju īpašumā
Izdoti saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 43.1panta otro daļu
(Grozīta ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1053)

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts kustamo mantu nodod bez atlīdzības ārvalstu valdību un starpvalstu organizāciju īpašumā.

2. Attiecīgais ministrs iesniedz izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informatīvo ziņojumu par nododamo valsts kustamo mantu, tās apjomu, bilances vērtību un pamatojumu nodošanai ārvalstu valdību vai starpvalstu organizāciju īpašumā, kā arī attiecīgu tiesību akta projektu.

3. Valsts kustamo mantu nodod bez atlīdzības ārvalstu valdību vai starp­valstu organizāciju īpašumā:

3.1. noformējot nodošanas un pieņemšanas aktu;

3.2. slēdzot rakstisku līgumu.

4. Valsts kustamo mantu nodod bez atlīdzības, noformējot nodošanas un pieņemšanas aktu, ja atsavināmās valsts kustamās mantas kopējā vērtība saskaņā ar grāmatvedības uzskaites datiem nepārsniedz 1000 euro.

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1053; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

5. Nodošanas un pieņemšanas aktu paraksta attiecīgās Latvijas institūcijas (kuras grāmatvedības uzskaitē ir nododamā valsts kustamā manta) atbildīgā amatpersona un attiecīgās ārvalsts valdības vai starpvalstu organizācijas pilnvarots pārstāvis. Nodošanas un pieņemšanas aktu apstiprina attiecīgais ministrs.

6. Valsts kustamo mantu nodod bez atlīdzības, slēdzot rakstisku līgumu, ja atsavināmās valsts kustamās mantas kopējā vērtība saskaņā ar grāmatvedības uzskaites datiem pārsniedz 1000 euro.

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1053; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

7. Ja valsts kustamo mantu nodod bez atlīdzības ārvalsts valdības vai starpvalstu organizācijas īpašumā, pamatojoties uz rakstisku līgumu, attiecīgā ministrija kopā ar informatīvo ziņojumu par nododamo valsts kustamo mantu iesniedz Ministru kabinetā arī sagatavotu līguma projektu un pilnvaras projektu līguma parakstīšanai.

8. Līgumu par ministrijas, tās padotībā esošas iestādes vai kapitālsabiedrības valdījumā vai turējumā esošās valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības ārvalsts valdības vai starpvalstu organizācijas īpašumā sagatavo un slēdz attiecīgā ministrija.

9. Šo noteikumu 8.punktā minētajā līgumā norāda šādu informāciju:

9.1. ministrijas nosaukums;

9.2. ārvalsts valdības vai starpvalstu organizācijas nosaukums;

9.3. nododamā valsts kustamā manta, tās apjoms, bilances vērtība, tehnis­kais stāvoklis un tehniskais apraksts;

9.4. nodošanas un pieņemšanas akta sastādīšanas un parakstīšanas kārtība;

9.5. līguma izpildes termiņš, vieta un noteikumi;

9.6. pušu atbildība;

9.7. citi noteikumi, kas saistīti ar valsts kustamās mantas nodošanu.

Ministru prezidenta vietā - ekonomikas ministrs A.Štokenbergs

Aizsardzības ministra vietā - veselības ministrs G.Bērziņš