Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Energoapgādes regulēšanas padome

Rīkojums Nr.190 Rīgā 2000. gada 19. decembrī

Par valsts akciju sabiedrības "Latvenergo" elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu pakalpojumu tarifu apstiprināšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 1999. gada 21. septembra noteikumu Nr.326 "Noteikumi par kvalificētajiem elektroenerģijas lietotājiem" 22.1. apakšpunktu, apstiprināt:

1. Elektroenerģijas pārvades tīkla pakalpojumu tarifu 0,00532 Ls/kWh (bez PVN).

2. Elektroenerģijas sadales tīkla pakalpojumu tarifus:

2.1. Sprieguma pakāpei 0,4 kV 0,01241 Ls/kWh (bez PVN)

2.2. Sprieguma pakāpei 6-20 kV 0,01037 Ls/kWh (bez PVN)

2.3. Sprieguma pakāpei 110 kV 0,00904 Ls/kWh (bez PVN)

Energoapgādes regulēšanas padomes priekšsēdētāja v.i. J.Dauškāns

19.12.2000