Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 20.12.2007. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.478

Rīgā 2006.gada 28.jūnijā (prot. Nr.33 3.§)
Par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā iedalījuma projektu

Saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas likuma 6.1 panta pirmo daļu apstiprināt vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā iedalījuma projektu (pielikums).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 28.jūnija rīkojumam Nr.478
Vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālā iedalījuma projekts

(Pielikums MK 26.09.2007. rīkojuma Nr.604 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.12.2007. rīkojumu Nr.835)

I. Republikas pilsētas

Nr.
p.k.

Pilsētas nosaukums

Iedzīvotāju skaits uz 2007.gada 1.janvāri

1.

Daugavpils

108091

2.

Jēkabpils

26764

3.

Jelgava

66051

4.

Jūrmala

55408

5.

Liepāja

85477

6.

Rēzekne

36345

7.

Rīga

722485

8.

Valmiera

27465

9.

Ventspils

43544

 

II. Novadi

Nr.
p.k.

Veidojamā novada paredzētais nosaukums

Novadu veidojošās
administratīvās teritorijas

Iedzīvotāju skaits uz 2007.gada 1.janvāri

Platība, km2

1.

Aglonas novads

Aglonas pagasts

4768

392,7

Grāveru pagasts

Kastuļinas pagasts

Šķeltovas pagasts

2.

Aizkraukles novads

Skrīveru pagasts

14148

207,7

Aizkraukles novads

3.

Aizputes novads

Aizputes pagasts

10844

640,2

Aizputes pilsēta

Cīravas pagasts

Kalvenes pagasts

Kazdangas pagasts

Lažas pagasts

4.

Aknīstes novads

Aknīstes pilsēta ar lauku teritoriju

3414

285

Asares pagasts

Gārsenes pagasts

5.

Alojas novads

Alojas pilsēta ar lauku teritoriju

6384

630,7

Braslavas pagasts

Brīvzemnieku pagasts

Staiceles pilsēta ar lauku teritoriju

6.

Alūksnes novads

 

Alsviķu pagasts

19910

1699,8

Alūksnes pilsēta

Annas pagasts

Ilzenes pagasts

Jaunalūksnes pagasts

Jaunannas pagasts

Jaunlaicenes pagasts

Kalncempju pagasts

Liepnas pagasts

Malienas pagasts

Mālupes pagasts

Mārkalnes pagasts

Pededzes pagasts

Veclaicenes pagasts

Zeltiņu pagasts

Ziemera pagasts

7.

Apes novads

Apes pilsēta ar lauku teritoriju

4573

545,1

Gaujienas pagasts

Trapenes pagasts

Virešu pagasts

8.

Auces novads

 

Auces pilsēta ar lauku teritoriju

8984

517,8

Bēnes pagasts

Īles pagasts

Lielauces pagasts

Ukru pagasts

Vītiņu pagasts

9.

Ādažu novads

Ādažu novads

8496

162,9

10.

Babītes novads

Salas pagasts

8150

241,7

Babītes pagasts

11.

Baldones novads

Baldones pilsēta ar lauku teritoriju

5330

179,1

12.

Balvu novads

 

Baltinavas pagasts

17611

1229,5

Balvu pagasts

Balvu pilsēta

Bērzkalnes pagasts

Bērzpils pagasts

Briežuciema pagasts

Krišjāņu pagasts

Kubuļu pagasts

Lazdulejas pagasts

Tilžas pagasts

Vectilžas pagasts

Vīksnas pagasts

13.

Bauskas novads

Bauskas pilsēta

28737

784,9

Brunavas pagasts

Ceraukstes pagasts

Codes pagasts

Dāviņu pagasts

Gailīšu pagasts

Īslīces pagasts

Mežotnes pagasts

Vecsaules pagasts

14.

Brenguļu novads

Brenguļu pagasts

3642

301,8

Kauguru pagasts

Trikātas pagasts

15.

Brocēnu novads

Brocēnu novads

7281

498,5

Gaiķu pagasts

16.

Burtnieku novads

Burtnieku novads

8831

710,1

Burtnieku pagasts

Ēveles pagasts

Rencēnu pagasts

Valmieras pagasts

17.

Carnikavas novads

Carnikavas novads

5825

80,2

18.

Cēsu novads

Amatas novads

34761

1618,2

Cēsu pilsēta

Drustu pagasts

Dzērbenes pagasts

Kaives pagasts

Liepas pagasts

Mārsnēnu pagasts

Nītaures pagasts

Skujenes pagasts

Taurenes pagasts

Vaives pagasts

Veselavas pagasts

Zaubes pagasts

19.

Cesvaines novads

Cesvaines pilsēta ar lauku teritoriju

3274

190,5

19.1Ciblas novadsBlontu pagasts

3557

509,4

Ciblas novads
Pušmucovas pagasts
Zvirgzdenes pagasts

20.

Dagdas novads

Andrupenes pagasts

9954

948,8

Andzeļu pagasts

Asūnes pagasts

Bērziņu pagasts

Dagdas pagasts

Dagdas pilsēta

Ezernieku pagasts

Konstantinovas pagasts

Ķepovas pagasts

Svariņu pagasts

Šķaunes pagasts

21.

Daugavpils novads

Ambeļu pagasts

29876

1877,6

Biķernieku pagasts

Demenes pagasts

Dubnas pagasts

Kalkūnes pagasts

Kalupes pagasts

Laucesas pagasts

Līksnas pagasts

Maļinovas pagasts

Medumu pagasts

Naujenes pagasts

Nīcgales pagasts

Salienas pagasts

Skrudalienas pagasts

Sventes pagasts

Tabores pagasts

Vaboles pagasts

Vecsalienas pagasts

Višķu pagasts

22.

Dobeles novads

Annenieku pagasts

24719

889,7

Auru pagasts

Bērzes pagasts

Bikstu pagasts

Dobeles pagasts

Dobeles pilsēta

Jaunbērzes pagasts

Krimūnu pagasts

Naudītes pagasts

Penkules pagasts

Zebrenes pagasts

23.

Dundagas novads

Kolkas pagasts

5026

675,6

Dundagas pagasts

24.

Durbes novads

Dunalkas pagasts

3547

320,7

Durbes novads

Vecpils pagasts

25.

Engures novads

Engures pagasts

8132

397,9

Lapmežciema novads

Smārdes pagasts

26.

Ērgļu novads

Ērgļu novads

3690

379,5

27.

Garkalnes novads

Garkalnes novads

5781

150,5

28.

Grobiņas novads

Bārtas pagasts

10212

490,2

Gaviezes pagasts

Grobiņas pagasts

Grobiņas pilsēta

Medzes pagasts

29.

Gulbenes novads

Beļavas pagasts

26281

1876,1

Daukstu pagasts

Druvienas pagasts

Galgauskas pagasts

Gulbenes pilsēta

Jaungulbenes pagasts

Lejasciema pagasts

Litenes pagasts

Lizuma pagasts

Līgo pagasts

Rankas pagasts

Stāmerienas pagasts

Stradu pagasts

Tirzas pagasts

30.

Iecavas novads

Iecavas novads

9637

311,6

31.

Ikšķiles novads

Ikšķiles novads

7536

132,1

32.

Ilūkstes novads

Dvietes pagasts

9620

647,9

Eglaines pagasts

Ilūkstes novads

Subates pilsēta ar lauku teritoriju

32.1Jaunjelgavas novadsDaudzeses pagasts

6618

685

Jaunjelgavas pilsēta ar lauku teritoriju
Seces pagasts
Sērenes pagasts
Staburaga pagasts
Sunākstes pagasts

33.

Jaunpiebalgas novads

Jaunpiebalgas pagasts

2799

251

Zosēnu pagasts

 

33.1Jaunpils novadsJaunpils pagasts

2912

210,2

Viesatu pagasts

34.

Jēkabpils novads

Ābeļu pagasts

6098

906

Dignājas pagasts

Dunavas pagasts

Kalna pagasts

Leimaņu pagasts

Rubenes pagasts

Zasas pagasts

35.

Jelgavas novads

Elejas pagasts

27288

1319

Glūdas pagasts

Jaunsvirlaukas pagasts

Kalnciema pilsēta ar lauku teritoriju

Lielplatones pagasts

Līvbērzes pagasts

Platones pagasts

Sesavas pagasts

Svētes pagasts

Valgundes novads

Vilces pagasts

Vircavas pagasts

Zaļenieku pagasts

36.

Kandavas novads

Kandavas novads

10276

650,9

Vānes pagasts

Zantes pagasts

37.

Kārsavas novads

Goliševas pagasts

7403

628,4

Kārsavas pilsēta

Malnavas pagasts

Mērdzenes pagasts

Mežvidu pagasts

Salnavas pagasts

38.

Kokneses novads

Bebru pagasts

6213

360,8

Iršu pagasts

Kokneses pagasts

39.

Krāslavas novads

Aulejas pagasts

20925

1078,4

Indras pagasts

Izvaltas pagasts

Kalniešu pagasts

Kaplavas pagasts

Kombuļu pagasts

Krāslavas novads

Piedrujas pagasts

Robežnieku pagasts

Skaistas pagasts

Ūdrīšu pagasts

40.

Krimuldas novads

Krimuldas pagasts

5872

339,1

Lēdurgas pagasts

41.

Krustpils novads

Atašienes pagasts

7069

812,2

Krustpils pagasts

Kūku pagasts

Mežāres pagasts

Variešu pagasts

Vīpes pagasts

42.

Kuldīgas novads

Alsungas pagasts

29577

1946,7

Ēdoles pagasts

Gudenieku pagasts

Īvandes pagasts

Kabiles pagasts

Kuldīgas pilsēta

Kurmāles pagasts

Laidu pagasts

Padures pagasts

Pelču pagasts

Rendas pagasts

Rumbas pagasts

Snēpeles pagasts

Turlavas pagasts

Vārmes pagasts

43.

Ķeguma novads

Ķeguma novads

6334

492,0

Birzgales pagasts

44.

Ķekavas novads

Baložu pilsēta

18427

270,2

Daugmales pagasts

Ķekavas pagasts

45.

Lielvārdes novads

Jumpravas pagasts

11337

225,7

Lēdmanes pagasts

Lielvārdes novads

46.

Līgatnes novads

Līgatnes pagasts

4133

167,7

Līgatnes pilsēta

47.

Limbažu novads

Katvaru pagasts

19974

1170,9

Limbažu pagasts

Limbažu pilsēta

Pāles pagasts

Skultes pagasts

Umurgas pagasts

Vidrižu pagasts

Viļķenes pagasts

48.

Līvānu novads

Jersikas pagasts

14661

624,6

Līvānu novads

Rudzātu pagasts

Sutru pagasts

49.

Lubānas novads

Indrānu pagasts

2969

346,9

Lubānas pilsēta

50.

Ludzas novads

Briģu pagasts

16431

964,8

Cirmas pagasts

Isnaudas pagasts

Istras pagasts

Ludzas pilsēta

Nirzas pagasts

Ņukšas pagasts

Pildas pagasts

Pureņu pagasts

Rundēnu pagasts

51.

Madonas novads

Aronas pagasts

28876

2153,4

Barkavas pagasts

Bērzaunes pagasts

Dzelzavas pagasts

Kalsnavas pagasts

Lazdonas pagasts

Liezēres pagasts

Ļaudonas pagasts

Madonas pilsēta

Mārcienas pagasts

Mētrienas pagasts

Ošupes pagasts

Praulienas pagasts

Sarkaņu pagasts

Vestienas pagasts

52.

Mālpils novads

Mālpils pagasts

4178

220,9

53.

Mārupes novads

Mārupes pagasts

11017

103,9

54.

Mazsalacas novads

Mazsalacas pilsēta ar lauku teritoriju

4176

417,9

Ramatas pagasts

Sēļu pagasts

Skaņkalnes pagasts

54.1Naukšēnu novadsĶoņu pagasts

2365

280,6

Naukšēnu pagasts

55.

Neretas novads

Mazzalves pagasts

4619

645,5

Neretas pagasts

Pilskalnes pagasts

Zalves pagasts

56.

Nīcas novads

Nīcas pagasts

3901

350,8

Otaņķu pagasts

57.

Ogres novads

Krapes pagasts

38853

993,4

Ķeipenes pagasts

Lauberes pagasts

Madlienas pagasts

Mazozolu pagasts

Meņģeles pagasts

Ogres novads

Suntažu pagasts

Taurupes pagasts

58.

Olaines novads

Olaines pagasts

19152

296,3

Olaines pilsēta

59.

Ozolnieku novads

Ozolnieku novads

9653

286,2

Sidrabenes pagasts

60.

Pārgaujas novads

Raiskuma pagasts

4530

487,5

Stalbes pagasts

Straupes pagasts

61.

Pāvilostas novads

Vērgales pagasts

3397

515,2

Sakas novads

62.

Pļaviņu novads

Aiviekstes pagasts

6596

376,8

Klintaines pagasts

Pļaviņu pilsēta

Vietalvas pagasts

63.

Preiļu novads

Pelēču pagasts

12217

365,3

Preiļu novads

Saunas pagasts

64.

Priekules novads

Bunkas pagasts

6816

519,7

Gramzdas pagasts

Kalētu pagasts

Priekules pagasts

Priekules pilsēta

Virgas pagasts

65.

Raunas–Priekuļu novads

Priekuļu pagasts

7992

250,8

Raunas pagasts

66.

Rēzeknes novads

Audriņu pagasts

32996

2524,1

Bērzgales pagasts

Čornajas pagasts

Dricānu pagasts

Feimaņu pagasts

Gaigalavas pagasts

Griškānu pagasts

Ilzeskalna pagasts

Kantinieku pagasts

Kaunatas pagasts

Lendžu pagasts

Lūznavas pagasts

Mākoņkalna pagasts

Maltas pagasts

Nagļu pagasts

Nautrēnu pagasts

Ozolaines pagasts

Ozolmuižas pagasts

Pušas pagasts

Rikavas pagasts

Sakstagala pagasts

Silmalas pagasts

Stoļerovas pagasts

Stružānu pagasts

Vērēmu pagasts

67.

Riebiņu novads

Riebiņu novads

6587

631,3

68.

Rojas novads

Mērsraga pagasts

6398

309,5

Rojas pagasts

69.

Ropažu novads

Ropažu novads

6596

322,0

70.

Rucavas novads

Dunikas pagasts

2078

448,6

Rucavas pagasts

70.1Rugāju novadsLazdukalna pagasts

2762

512

Rugāju pagasts
70.2Rundāles novadsRundāles pagasts

4479

231,1

Svitenes pagasts
Viesturu pagasts

71.

Rūjienas novads

Ipiķu pagasts

6453

352,2

Jeru pagasts

Lodes pagasts

Rūjienas pilsēta

Vilpulkas pagasts

72.

Salacgrīvas novads

Ainažu pilsēta ar lauku teritoriju

9837

637,6

Liepupes pagasts

Salacgrīvas pilsēta ar lauku teritoriju

73.

Salas novads

Sēlpils pagasts

4399

318,1

Salas pagasts

74.

Salaspils novads

Salaspils novads

21595

126,9

75.

Saldus novads

Ezeres pagasts

29454

1683,3

Jaunauces pagasts

Jaunlutriņu pagasts

Kursīšu pagasts

Lutriņu pagasts

Nīgrandes pagasts

Novadnieku pagasts

Pampāļu pagasts

Rubas pagasts

Saldus pagasts

Saldus pilsēta

Šķēdes pagasts

Vadakstes pagasts

Zaņas pagasts

Zirņu pagasts

Zvārdes pagasts

76.

Saulkrastu novads

Saulkrastu pilsēta ar lauku teritoriju

5924

47,7

76.1Sējas novadsSējas pagasts

2438

227,9

77.

Siguldas novads

Allažu pagasts

25374

472,1

Inčukalna novads

Siguldas novads

Vangažu pilsēta

78.

Skrundas novads

Nīkrāces pagasts

6245

553,2

Raņķu pagasts

Rudbāržu pagasts

Skrundas pilsēta ar lauku teritoriju

79.

Smiltenes novads

Bilskas pagasts

14629

949,0

Blomes pagasts

Brantu pagasts

Grundzāles pagasts

Launkalnes pagasts

Palsmanes pagasts

Smiltenes pagasts

Smiltenes pilsēta

Variņu pagasts

80.

Stopiņu novads

Stopiņu novads

8567

53,5

81.

Strenču novads

Jērcēnu pagasts

4422

376

Plāņu pagasts

Sedas pilsēta ar lauku teritoriju

Strenču pilsēta

82.

Talsu novads

Balgales pagasts

35256

1763,2

Ģibuļu pagasts

Īves pagasts

Ķūļciema pagasts

Laidzes pagasts

Laucienes pagasts

Lībagu pagasts

Lubes pagasts

Sabiles novads

Stendes pilsēta

Strazdes pagasts

Talsu pilsēta

Valdemārpils pilsēta ar lauku teritoriju

Valdgales pagasts

Vandzenes pagasts

Virbu pagasts

83.

Tērvetes novads

Tērvetes novads

4277

223,9

84.

Tukuma novads

Degoles pagasts

33493

1198,1

Džūkstes pagasts

Irlavas pagasts

Jaunsātu pagasts

Lestenes pagasts

Pūres pagasts

Sēmes pagasts

Slampes pagasts

Tukuma pilsēta

Tumes pagasts

Zentenes pagasts

85.

Vaiņodes novads

Embūtes pagasts

3054

307,3

Vaiņodes pagasts

86.

Valkas novads

Ērģemes pagasts

10999

910,3

Kārķu pagasts

Valkas pagasts

Valkas pilsēta

Vijciema pagasts

Zvārtavas pagasts

87.

Valmieras novads

Bērzaines pagasts

7069

498,1

Dikļu pagasts

Kocēnu pagasts

Vaidavas pagasts

Zilākalna pagasts

88.

Varakļānu novads

Murmastienes pagasts

4109

279,0

Varakļānu pagasts

Varakļānu pilsēta

89.

Vārkavas novads

Vārkavas novads

2518

288,9

Vārkavas pagasts

90.

Vecpiebalgas novads

Vecpiebalgas pagasts

2399

197,9

Inešu pagasts

91.

Vecumnieku novads

Bārbeles pagasts

10057

844

Kurmenes pagasts

Skaistkalnes pagasts

Stelpes pagasts

Valles pagasts

Vecumnieku pagasts

92.

Ventspils novads

Ances pagasts

13945

2462,3

Jūrkalnes pagasts

Piltenes pilsēta ar lauku teritoriju

Popes pagasts

Puzes pagasts

Tārgales pagasts

Ugāles pagasts

Usmas pagasts

Užavas pagasts

Vārves pagasts

Ziru pagasts

Zlēku pagasts

93.

Viesītes novads

Elkšņu pagasts

4849

650,5

Rites pagasts

Saukas pagasts

Viesītes pilsēta ar lauku teritoriju

94.

Viļakas novads

Kupravas pagasts

6872

639,7

Medņevas pagasts

Susāju pagasts

Šķilbēnu pagasts

Vecumu pagasts

Viļakas pilsēta

Žīguru pagasts

95.

Viļānu novads

Dekšāres pagasts

7446

284,9

Sokolku pagasts

Viļānu pagasts

Viļānu pilsēta

96.

Zilupes novads

Lauderu pagasts

3914

308,9

Pasienes pagasts

Zilupes novads

20.12.2007