Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2008. gada 8. janvāra noteikumus Nr. 10 "Kārtība, kādā tiek pārraudzīta pašvaldību ceļu, komersantu ceļu un māju ceļu būvniecība, rekonstrukcija un uzturēšana".

Ministru kabineta noteikumi Nr.524

Rīgā 2006.gada 27.jūnijā (prot. Nr.34 32.§)

Kārtība, kādā valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" pārrauga pašvaldību ceļu, uzņēmumu ceļu un māju ceļu būvniecību, rekonstrukciju un uzturēšanu

Izdoti saskaņā ar likuma "Par autoceļiem" 7.panta otro daļu

 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" pārrauga pašvaldību ceļu, uzņēmumu ceļu un māju ceļu būvniecību un rekonstrukciju, kā arī ikdienas uzturēšanas un periodiskās uzturēšanas (turpmāk - autoceļu darbi) atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

2. Autoceļu darbus pārrauga, veicot tehnisko revīziju un sastādot tehniskās revīzijas aktu (turpmāk - akts). Aktā norāda šādas ziņas:

2.1. tehniskās revīzijas datums un vieta;

2.2. informācija par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" pārstāvi, kas veicis autoceļu darbu tehnisko revīziju (amats, vārds un uzvārds, darba adrese un tālruņa numurs);

2.3. informācija par ceļa īpašnieku;

2.4. informācija par uzņēmēju, kas izpildījis autoceļu darbus;

2.5. autoceļu darbu (objekta) nosaukums un darbu izpildes adrese;

2.6. autoceļu darbu (objekta) tāme;

2.7. autoceļu darbu (objekta) finansēšanas avoti;

2.8. tehnisko noteikumu, standartu un būvnoteikumu pārkāpumi (ja tādi ir);

2.9. valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" lēmums;

2.10. termiņš, kādā novēršami minētie pārkāpumi (ja tādi ir).

3. Tehniskā revīzija ir autoceļu darbu atbilstības pārbaude tehnisko noteikumu, standartu un būvnoteikumu prasībām.

4. Tehnisko revīziju veic valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" vadītāja norīkota amatpersona.

5. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" iesniedz aktu attiecīgajam pašvaldību ceļu, uzņēmumu ceļu vai māju ceļu īpašniekam, uzņēmējam, kas veic autoceļu darbus, un Valsts būvinspekcijai.

6. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi":

6.1. ar ikdienas uzturēšanu saistīto darbu pārraudzību veic reizi gadā;

6.2. ar būvniecību, rekonstrukciju un periodisko uzturēšanu saistīto darbu pārraudzību veic reizi attiecīgo darbu izpildes gaitā.

7. Pašvaldību ceļu, uzņēmumu ceļu un māju ceļu īpašnieka pienākums ir:

7.1. pēc valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" pieprasījuma uzrādīt nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar autoceļu darbiem;

7.2. pēc akta saņemšanas novērst norādītos tehnisko noteikumu, standartu un būvnoteikumu pārkāpumus aktā noteiktajos termiņos, kā arī pārtraukt autoceļu darbus attiecīgajā objektā, ja to nosaka valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" lēmums;

7.3. triju darbdienu laikā pēc aktā norādīto tehnisko noteikumu, standartu un būvnoteikumu pārkāpumu novēršanas sniegt valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts ceļi" attiecīgu informāciju.

8. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" piecu darbdienu laikā pēc pašvaldību ceļu, uzņēmumu ceļu vai māju ceļu īpašnieka sniegtās informācijas saņemšanas pārbauda, vai ir novērsti aktā norādītie pārkāpumi.

9. Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" pārbaudes rezultātus atzīmē aktā.

10. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1998.gada 25.augusta noteikumus Nr.316 "Kārtība, kādā Valsts ceļu dienests pārrauga pašvaldību ceļu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ceļu un māju ceļu būvniecību, rekons­trukciju un uzturēšanu" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 246./247.nr.; 2005, 84.nr.).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs K.Peters

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.jūliju.

01.07.2006