Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.436

Rīgā 2000.gada 19.decembrī (prot. Nr.60, 3.§)

Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 27.maija noteikumos Nr.199 "Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām, to palielināšanas un samazināšanas kārtību un apdrošinātāja atbildības limitiem"

Izdoti saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās
atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 14.panta otro daļu,
16.panta trešo daļu, 17.panta trešo daļu un 18.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 1997.gada 27.maija noteikumos Nr.199 "Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām, to palielināšanas un samazināšanas kārtību un apdrošinātāja atbildības limitiem" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 132.nr.; 1998, 289./290.nr.; 1999, 55./56.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 14.punktā vārdu "vadītāju" ar vārdu "īpašnieku";

1.2. aizstāt 18.punktā skaitli "4000" ar skaitli "10000";

1.3. aizstāt 20.punktā skaitli "800" ar skaitli "1000";

1.4. aizstāt 21.punktā skaitli "800" ar skaitli "1000";

1.5. izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

"22. Apdrošinātāja atbildības limits par ceļu satiksmes negadījumā trešās personas mantai nodarīto zaudējumu ir 9000 latu.";

1.6. izteikt 22.1 punktu šādā redakcijā:

"22.1 Ja ceļu satiksmes negadījumu ir izraisījušas vairākas personas un tām savstarpēji nodarīti zaudējumi sakarā ar mantas bojājumu vai bojāeju, apdrošināšanas atlīdzība, ko katras ceļu satiksmes negadījumu izraisījušās personas civiltiesiskās atbildības apdrošinātājs atbilstoši attiecīgās personas vainas pakāpei izmaksā cietušajiem, nedrīkst pārsniegt apdrošinātāja atbildības limitu.";

1.7. izteikt 22.2 punktu šādā redakcijā:

"22.2 Ja ceļu satiksmes negadījumu izraisījusī persona ir nodarījusi zaudējumus sakarā ar mantas bojājumu vai bojāeju vairākiem cietušajiem, apdrošināšanas atlīdzība, ko izmaksā cietušajiem, nedrīkst pārsniegt apdrošinātāja atbildības limitu.";

1.8. papildināt noteikumus ar 22.3, 22.4 un 22.5 punktu šādā redakcijā:

"22.3 Ja ceļu satiksmes negadījumā ir nodarīti zaudējumi vairāku īpašnieku mantai sakarā ar transportlīdzekļu bojājumu, bojāeju vai arī citai mantai (izņemot transportlīdzekli) un kopējais zaudējumu apmērs pārsniedz apdrošinātāja atbildības limitu, zaudējumus atlīdzina apdrošinātāja atbildības limita apmērā proporcionāli katra cietušā zaudējumu apmēram.

22.4 Ja ceļu satiksmes negadījumā ir nodarīti zaudējumi vairāku īpašnieku mantai un kopējais zaudējumu apmērs pārsniedz apdrošinātāja atbildības limitu, zaudējumus atlīdzina apdrošinātāja atbildības limita apmērā, ievērojot šādu zaudējumu atlīdzināšanas sadalījumu:

22.41. zaudējumu atlīdzināšanai sakarā ar transportlīdzekļa bojājumu vai bojāeju - 75 procenti no apdrošinātāja atbildības limita;

22.42. zaudējumu atlīdzināšanai sakarā ar citas mantas (izņemot transportlīdzekli) bojājumu vai iznīcināšanu - 25 procenti no apdrošinātāja atbildības limita.

22.5 Ja šo noteikumu 22.4 punktā minētajā gadījumā zaudējuma apmērs ir mazāks par zaudējumu atlīdzināšanas sadalījumā noteikto, šo zaudējumu atlīdzina pilnībā, bet atlikušo summu izmaksā proporcionāli katra cietušā zaudējumu apmēram.";

1.9. aizstāt 23.punktā skaitli "400" ar skaitli "1000".

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Finansu ministrs G.BĒRZIŅŠ

 

Noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 1.janvāri

01.01.2001