Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 20.10.2007. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.487

Rīgā 2006.gada 20.jūnijā (prot. Nr.33 36.§)
Noteikumi par civilo zemskaņas reaktīvo gaisa kuģu ekspluatācijas ierobežojumiem lidlaukos
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 24.1pantu

1. Noteikumi nosaka civilo zemskaņas reaktīvo gaisa kuģu (turpmāk — lidmašīna) ekspluatācijas ierobežojumus lidlaukos atbilstoši vides aizsardzības prasībām.

2. Noteikumi attiecas uz gaisa kuģu ekspluatanta īpašumā vai nomā esošajām lidmašīnām, kuras izmanto Latvijas Republikas gaisa telpu un kuru sertificētā pacelšanās masa ir 34000 kilogramu un lielāka vai sertificētais iekšējais aprīkojums attiecīgajam lidmašīnas tipam paredzēts vairāk nekā 19 pasažieru sēdvietām, neskaitot vietas, kas paredzētas vienīgi apkalpei.

(Grozīts ar MK 16.10.2007. noteikumiem Nr.703)

3. Jautājumos, kas attiecas uz šo noteikumu darbības jomu, kompetentā iestāde ir valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk — Civilās aviācijas aģentūra).

4. Civilās aviācijas zemskaņas reaktīvās lidmašīnas Latvijas Republikas gaisa telpu drīkst izmantot, ja to trokšņa līmenis atbilst vismaz 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju (turpmāk - Konvencija) 16.pielikuma 1.sējuma 3.nodaļas II daļas prasībām.

(MK 16.10.2007. noteikumu Nr.703 redakcijā)

5. Civilās aviācijas aģentūra var atļaut izmantot Latvijas Republikas gaisa telpu lidmašīnām, kuras neatbilst šo noteikumu 4.punktā minētajām prasībām, ja:

5.1. lidmašīnu izmanto meklēšanas un glābšanas pasākumos un citās ārkārtas situācijās;

5.2. lidmašīnai ir vēsturiska vērtība;

5.3. (svītrots ar MK 16.10.2007. noteikumiem Nr.703);

5.4. lidmašīna veic nekomerciālu lidojumu saistībā ar tās pārbūvi, remontu vai tehnisko apkopi;

5.5. (svītrots ar MK 16.10.2007. noteikumiem Nr.703);

5.6. lidmašīna reģistrēta Eiropas Savienības dalībvalsts Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā, un šī dalībvalsts ir piešķīrusi atvieglojumus šīs lidmašīnas ekspluatācijai.

(Grozīts ar MK 16.10.2007. noteikumiem Nr.703)

6. (Svītrots ar MK 16.10.2007. noteikumiem Nr.703.)

7. (Svītrots ar MK 16.10.2007. noteikumiem Nr.703.)

8. (Svītrots ar MK 16.10.2007. noteikumiem Nr.703.)

9. (Svītrots ar MK 16.10.2007. noteikumiem Nr.703.)

10. Civilās aviācijas aģentūra informē Eiropas Komisiju un visas Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentās iestādes par šo noteikumu noteiktajā kārtībā piešķirtajiem atbrīvojumiem un to pamatojumu.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 16.10.2007. noteikumu Nr.703 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1989.gada 4.decembra Direktīvas 89/629/EEK par civilo zemskaņas reaktīvo lidmašīnu trokšņa emisijas ierobežošanu;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra Direktīvas 2006/93/EK par to lidaparātu ekspluatācijas regulēšanu, uz kuriem attiecas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 16.pielikuma otrā izdevuma (1988.) 1.sējuma 3.nodaļas II daļa.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministra vietā — iekšlietu ministrs Dz.Jaundžeikars
Pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.487
Lidmašīnas, uz kurām neattiecas noteikumu 4.punktā minētais ierobežojums

(Pielikums svītrots ar MK 16.10.2007. noteikumiem Nr.703)

20.10.2007