Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 603

Rīgā 2000.gada 12.decembrī (prot. Nr. 58, 31.§)

Par nekustamā īpašuma Jēkabpilī, Brīvības ielā 88, saglabāšanu valsts īpašumā

1. Saglabāt valsts īpašumā un nodot Zemkopības ministrijas valdījumā nekustamo īpašumu - ēku (būves kadastra Nr. 5601 002 2342 001), būves (būves kadastra Nr. 5601 002 2342 003 un Nr. 5601 002 2342 005) un zemesgabalu 1002 m2 platībā (zemes kadastra Nr. 5601 002 2342) - Jēkabpilī, Brīvības ielā 88.

2. Zemkopības ministrijai šī rīkojuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu noteiktā kārtībā ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā.

Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs A.Gorbunovs

Zemkopības ministra vietā - vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

Rīkojums stājas spēkā ar 2000.gada 12.decembri

12.12.2000