Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru prezidenta rīkojums Nr.435

Rīgā 2000.gada 5.decembrī

Par darba grupu Pasažieru pārvadājumu koncepcijas aktualizēšanai un valsts un pašvaldību pasūtījuma īstenošanas kārtības izstrādāšanai

1. Lai aktualizētu Pasažieru pārvadājumu koncepciju (turpmāk - koncepcija) un izstrādātu valsts un pašvaldību pasūtījuma īstenošanas kārtību, saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 1.augusta protokollēmuma (prot. Nr.34, 36.§) "Par dotācijām dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem" 4.punktu izveidot darba grupu šādā sastāvā:

Darba grupas vadītājs

U.Pētersons - Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

Darba grupas vadītāja vietnieki:

V.Balode-Boluža - Finansu ministrijas Budžeta departamenta Varas, valdības dienestu un tautsaimniecības finansēšanas nodaļas vecākā referente

A.Baļčūns - Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks

Darba grupas locekļi:

M.Bremze - valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" Ekonomikas daļas vadītājs

R.Indulēvičs - Dzelzceļa administrācijas Dzelzceļa pārvadājumu daļas vadītājs

L.Kūle - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās attīstības departamenta Teritoriālplānošanas nodaļas vadītāja

G.Mačs - Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas sistēmas pilnveidošanas projekta grupas vadītājs

E.Šadeiko - Latvijas Pasažieru autopārvadātāju asociācijas izpilddirektors

M.Švarcs - Rēzeknes rajona padomes priekšsēdētājs

Z.Zabludovskis - Saldus rajona padomes izpilddirektors

J.Žūriņš - Limbažu rajona padomes izpilddirektors

2. Darba grupai izstrādāt koncepcijas aktualizēto versiju un valsts un pašvaldību pasūtījuma īstenošanas kārtību pasažieru pārvadāšanas jomā, un satiksmes ministram līdz 2001.gada 31.maijam attiecīgo tiesību akta projektu iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā.

3. Darba grupas vadītājs, ja nepieciešams, var pieaicināt citus speciālistus un ekspertus vai izveidot darba apakšgrupas koncepcijas aktualizēšanai un valsts un pašvaldību pasūtījuma īstenošanas kārtības izstrādāšanai pasažieru pārvadāšanas jomā.

4. Darba grupas, pieaicināto ekspertu un speciālistu darbu materiāltehniski nodrošina Satiksmes ministrija.

5. Atzīt par spēku zaudējušiem:

5.1. Ministru prezidenta 2000.gada 8.septembra rīkojumu Nr.329 "Par darba grupu normatīvā akta projekta izstrādei par valsts un pašvaldību pasūtījuma īstenošanas kārtību dzelzceļa pasažieru pārvadāšanas jomā" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 318./320.nr.);

5.2. Ministru prezidenta 2000.gada 8.septembra rīkojumu Nr.330 "Par darba grupu koncepcijas projekta izstrādei par dzelzceļa pasažieru pārvadājumu valsts un pašvaldību pasūtījuma līguma finansēšanas mehānismu" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 318./320.nr.).

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Rīkojums stājas spēkā ar 2000.gada 5.decembri

 

 

05.12.2000