Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 09.01.2002. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.594

Rīgā 2000.gada 5.decembrī (prot. Nr.57 7.§)
Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai

1. Saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" nodot privatizācijai šādus valsts īpašuma objektus:

1.1. ēku Ogres rajona Lielvārdē, Krasta ielā 2;

1.2. nekustamo īpašumu Rīgā, Ķengaraga ielā 10a;

1.3. (svītrots ar MK 09.01.2002. rīkojumu Nr.9);

1.4. ēku Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 25b;

1.5. ēkas un būves Limbažos, "Pukšas";

1.6. ēkas un būves Krāslavas rajona Dagdā, Pasta ielā 47;

1.7. ēkas drupas Dobeles rajona Annenieku pagastā, "Annenieku ūdensdzirnavas".

2. Valsts institūcijām, kuru pārziņā ir šī rīkojuma 1.punktā minētie valsts īpašuma objekti, likumā noteiktajā kārtībā nodot un Privatizācijas aģentūrai pārņemt tos savā valdījumā, sastādīt attiecīgus pieņemšanas un nodošanas aktus un pievienot tiem valsts institūciju rīcībā esošās attiecīgo valsts īpašuma objektu denacionalizācijas lietas.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Ekonomikas ministra vietā — finansu ministrs G.Bērziņš
09.01.2002