Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.340

Rīgā 2006.gada 25.aprīlī (prot. Nr.24 49.§)

Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā

Izdoti Latvijas Republikas Satversmes 81.panta kārtībā

 

Izdarīt Elektronisko dokumentu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 11.nr.; 2004, 18.nr.; 2004, 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 16.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Kvalificētu sertifikātu paraksta ar uzticama sertifikācijas pakalpo­jumu sniedzēja elektronisko parakstu. Elektroniskais paraksts atbilst šādām prasībām:

1) tas ir piesaistīts vienīgi uzticamam sertifikācijas pakalpojumu sniedzējam;

2) tas nodrošina uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja identifikāciju;

3) tas ir radīts ar līdzekļiem, kurus var kontrolēt tikai uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs;

4) tas ir saistīts ar parakstīto elektronisko dokumentu tā, lai vēlāk veiktas izmaiņas parakstītajā elektroniskajā dokumentā būtu pamanāmas."

2. 18.pantā:

papildināt otro daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) līgumā par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu noteiktajos gadījumos.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Kvalificēta sertifikāta darbību aptur un atjauno uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs šādos gadījumos:

1) izpildot tiesas nolēmumu;

2) pamatojoties uz parakstītāja rakstveida pieprasījumu;

3) līgumā par sertifikācijas pakalpojumu sniegšanu noteiktajos gadījumos."

3. 23.pantā:

papildināt 6.punkta pirmo teikumu aiz vārdiem "civiltiesisko atbildību" ar vārdiem "kā arī par līgumā paredzētajiem kvalificēta sertifikāta darbības apturēšanas, anulēšanas un atjaunošanas gadījumiem";

svītrot 6.punkta otrajā teikumā vārdu "drošs";

svītrot 14.punktā vārdus "un laika zīmoga reģistrus".

4. Izteikt 24.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti personai, ja nav nodrošināta kvalificēta sertifikāta anulēšana vai tā darbības apturēšana un atjaunošana šā likuma 18.pantā noteiktajā kārtībā."

5. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 13.decembra direktīvas 1999/93/EK par Kopienas elektronisko parakstu sistēmu."

Ministru prezidents A.Kalvītis

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās vietā - izglītības un zinātnes ministre B.Rivža

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 4.maiju.

04.05.2006