Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.579

Rīgā 2000.gada 29.novembrī (prot. Nr.56, 22.§)

Par Valsts meža dienesta valdījumā esošās valsts kustamās mantas ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" pamatkapitālā

Saskaņā ar Valsts meža dienesta likuma pārejas noteikumu 3.punktu atļaut Valsts meža dienestam nodot un valsts akciju sabiedrībai "Latvijas valsts meži" ieguldīt pamatkapitālā Valsts meža dienesta valdījumā esošo valsts kustamo mantu saskaņā ar zemkopības ministra apstiprinātu pieņemšanas un nodošanas aktu.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Zemkopības ministrs A.Slakteris

Rīkojums stājas spēkā ar 2000.gada 29.novembri

29.11.2000