Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Iekšlietu ministrijas pavēle Nr.1373

Rīgā 2000. gada 17. novembrī

Par Informācijas atklātības likuma izpildes nodrošināšanu

Saskaņā ar likumu "Par budžetu un finansu vadību", Informācijas atklātības likumu un Ministru kabineta 1999. gada 3. augusta noteikumiem Nr.275 "Kārtība, kādā valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību iestāžu rīcībā esošā informācija nododama atklātībai" 15.punktu, pavēlu:

1. Apstiprināt Ceļu policijas sniegto maksas pakalpojumu veidus un izcenojumus (pielikumā).

2. Ieņēmumus par izsniegtajām izziņām ar kredītiestādes starpniecību ieskaitīt Valsts policijas pārvaldes kontā, kura sniegusi maksas pakalpojumus. (Maksājuma veids: Ceļu policijas izziņa, ieņēmumu klasifikācijas kods 630).

3. Ieņēmumus izlietot saskaņā ar Valsts policijas priekšnieka apstiprinātu pasākuma ieņēmumu - izdevumu tāmi attiecīgajam saimnieciskajam gadam papīra iegādei, pavairošanas tehnikas uzturēšanas izdevumu segšanai, kā arī piemaksām darbiniekiem par papildu darbu.

4. Samaksu apliecinoša dokumenta kopiju par attiecīgās summas nomaksu pēc pakalpojuma sniegšanas pievienot pie personas rakstiskā pieprasījuma.

5. Valsts policijas pārvalžu priekšniekiem nodrošināt šīs pavēles izpildi.

6. Pavēles izpildi savas kompetences ietvaros kontrolēt Iekšlietu ministrijas Finansu un īpašuma departamenta direktoram A.Bērziņam.

7. Atzīt par spēku zaudējušu 2000. gada 17. februāra pavēli Nr.187 "Par informācijas atklātības likuma izpildes nodrošināšanu".

Iekšlietu ministrs M.Segliņš

Pielikums

Ceļu policijas sniegto maksas pakalpojumu veidi un izcenojumi par izziņu un administratīvo materiālu sagatavošanu un kopiju izsniegšanu

Pakalpojuma veids Izcenojums par pakalpojumu (kopā ar pievienotās vērtības nodokli) (Ls) Pievienotās vērtības nodoklis (Ls)

1. Administratīvās lietas par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu materiāla sagatavošana un kopijas izsniegšana (meklēšana, pieprasīšana, sagatavošana, kopijas apstiprināšana, iereģistrēšana) 2,36* 0,36

2. Ceļu satiksmes negadījumu materiāla sagatavošana un kopijas izsniegšana (meklēšana, pieprasīšana, sagatavošana, kopijas apstiprināšana, iereģistrēšana) 2,36* 0,36

3. Izziņas izsniegšana fiziskām un juridiskām personām:

a) par reģistrētu ceļu satiksmes negadījumu vai ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu noteiktā laika posmā;

b) par ceļu satiksmes negadījumā cietušajām personām. (informācijas meklēšana, pieprasīšana, sagatavošana, iereģistrēšana) 11,80 1,80

* ja lappušu skaits līdz 5, tad - Ls 2,36, ja lappušu skaits no 5 līdz 10, tad - Ls 4,72 utt.

Valsts policijas priekšnieks J.Rekšņa

Valsts policijas Finansu un plānu pārvaldes priekšnieks O.Āboliņš

17.11.2000