Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valsts veterinārais dienests

Rīkojums Nr. 136

2000. gada 21. novembrī

Par gaļas un gaļas produktu ievešanu Latvijas Republikā no Dānijas Karalistes

Pamatojoties uz Ministru kabineta 1999. gada 11. maija noteikumu Nr. 174 "Kārtība, kādā ievedama gaļa" 22. pantu, nosaku

1. Sākot ar 2000. gada 11. decembri Latvijas Republikā no Dānijas Karalistes ir atļauts ievest cūkgaļu un cūkgaļas produktus, pamatojoties uz eksportētājvalsts pilnvarotās institūcijas izdotajiem noteikta parauga veterinārajiem sertifikātiem:

1.1. veterināro sertifikātu svaigas cūkgaļas ievešanai Latvijas Republikā (1. pielikums);

1.2. veterināro sertifikātu gaļas produktu ievešanai Latvijas Republikā ( 2. pielikums).

2. Rīkojumu publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3. Rīkojumu izsūtīt Latvijas Republikas Sanitārajai robežinspekcijai, Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Veterinārajam un pārtikas departamentam un Dānijas veterinārajai un pārtikas pārvaldei.

4. Kontroli pār rīkojuma izpildi uzdodu Importa un eksporta daļas vadītājam M. Blauam.

Valsts veterinārā dienesta direktors V. Veldre

1.pielikums

V1361A.GIF (127566 BYTES)

V1361B.GIF (160955 BYTES)

V1362A.GIF
(140022 BYTES)

V1362B.GIF
(181684 BYTES)

21.11.2000