Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 03.01.2013. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.153

Rīgā 2006.gada 21.februārī (prot. Nr.11 28.§)
Noteikumi par Latvijā sastopamo Eiropas Savienības prioritāro sugu un biotopu sarakstu
Izdoti saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 4.panta 7.punktu

Noteikumi nosaka Latvijā sastopamo Eiropas Savienības prioritāro sugu un biotopu sarakstu (pielikums).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1992.gada 21.maija Direktīvas 92/43/EEK par dabisko biotopu, savvaļas faunas un floras aizsardzību.

Ministru prezidenta vietā - veselības ministrs G.Bērziņš

Vides ministrs R.Vējonis
Pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 21.februāra noteikumiem Nr.153
Latvijā sastopamo Eiropas Savienības prioritāro sugu un biotopu saraksts

(Pielikums grozīts ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.946)

1.Sugas:

1.1. lidvāvere/Pteromys volans;

1.2. lācis, brūnais/Ursus arctos;

1.3. praulgrauzis, lapkoku/Osmoderma eremita;

1.4. ēnvabole, dzeltenkrūšu/Phryganophilus ruficollis;

1.5. pūcīte, tumšā/Xylomoia strix.

2.Biotopi:

2.1. lagūnas (1150*);

2.2. piejūras zālāji (1630*);

2.3. ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas (2130*);

2.4. pelēkās kāpas ar sīkkrūmu audzēm (2140*);

2.5. lakstaugu pioniersabiedrības seklās kaļķainās augsnēs (6110*);

2.6. smiltāju zālāji (6120*);

2.7. sausas pļavas kaļķainās augsnēs (nozīmīgas orhideju atradnes) (6210*);

2.8. vilkakūlas zālāji (tukšaiņu zālāji) (6230*);

2.9. sugām bagātas ganības un ganītas pļavas (6270*);

2.10. parkveida pļavas un ganības (6530*);

2.11. neskarti augstie purvi (7110*);

2.12. kaļķaini zāļu purvi ar dižo aslapi (7210*);

2.13. avoti, kuri izgulsnē avotkaļķus (7220*);

2.14. veci vai dabiski boreāli meži (9010*);

2.15. veci jaukti platlapju meži (9020*);

2.16. staignāju meži (9080*);

2.17. nogāžu un gravu meži (9180*);

2.18. purvaini meži (91DO*);

2.19. aluviāli krastmalu un palieņu meži (91E0*).

Piezīme.

* Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīkla Natura 2000 biotopu kods.

Vides ministrs R.Vējonis
03.01.2013