Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.125

Rīgā 2006.gada 14.februārī (prot. Nr.9 22.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumos Nr.71 "Privatizācijas sertifikātu piešķiršanas un privatizācijas sertifikātu kontu atvēršanas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par privatizācijas sertifikātiem" 4.panta pirmo un devīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumos Nr.71 "Pri­va­tizācijas sertifikātu piešķiršanas un privatizācijas sertifikātu kontu atvēršanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 25.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 2.punktu.

2. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Pašvaldība reģistrē lēmumus par sertifikātu piešķiršanu (pašvaldības pieņemtos un no attiecīgajām institūcijām saņemtos) un, pamatojoties uz tiem, nosūta Privatizācijas un sertifikācijas informatīvā nodrošinājuma centram (turp­māk - Informācijas centrs) un sertifikātu saņēmēja norādītajai kredītiestādei, kurā ir atvērts vai tiks atvērts viņa sertifikātu konts, to personu sarakstus, kurām piešķirti sertifikāti."

3. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Kredītiestāde:

7.1. pārbauda dokumentus, kas apliecina personas identitāti un rīcībspēju;

7.2. piešķir konta numuru, kurā iekļauj:

7.2.1. fiziskajām personām - personas kodu;

7.2.2. juridiskajām personām - reģistrācijas numuru;

7.2.3. ja personai nav piešķirts šo noteikumu 7.2.1. vai 7.2.2.apakšpunktā minētais reģistrācijas numurs vai personas kods - Informācijas centra piešķirto identifikācijas numuru;

7.3. atver kontu un ieskaita piešķirtos sertifikātus tikai pēc tam, kad ir pār­liecinājusies, ka personai ir tiesības atvērt kontu vai ieskaitīt piešķirtos sertifikātus saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 27.panta piektajā daļā noteikto un pašvaldības un Informācijas centra sniegtā informācija ir identiska;

7.4. slēdz kontu, ja tajā vairs nav piešķirto vai citādi iegūto sertifikātu;

7.5. atkārtoti atver kontu papildus piešķirto vai citādi iegūto sertifikātu ieskaitīšanai;

7.6. ne retāk kā reizi mēnesī sniedz ziņas Informācijas centram par atvērtajiem kontiem, ieskaitītajiem sertifikātiem, slēgtajiem un atkārtoti atvērtajiem kontiem un attiecīgajiem ieņēmumiem, kā arī par personām, kuru tiesības atvērt kontu vai ieskaitīt sertifikātus ir izbeigušās saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 27.panta piektajā daļā noteikto."

4. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Maksa par konta atvēršanu un piešķirto sertifikātu ieskaitīšanu atvērtajā kontā ir šāda:

9.1. konta atvēršana pilngadīgām fiziskajām personām piešķirto sertifikātu ieskaitīšanai - 3,80 latu;

9.2. konta atvēršana nepilngadīgām fiziskajām personām piešķirto sertifikātu ieskaitīšanai - 1,80 latu;

9.3. konta atvēršana juridiskajām personām piešķirto sertifikātu ieskaitīšanai - 3,80 latu;

9.4. konta atkārtota atvēršana fiziskajai personai, kurai ir bijis atvērts konts piešķirto sertifikātu ieskaitīšanai, - 4,20 latu;

9.5. cita konta atvēršana - 26 lati;

9.6. papildus piešķirto sertifikātu ieskaitīšana agrāk atvērtajā kontā - 4,20 latu."

5. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Privatizācijas sertifikātu grāmatiņu (turpmāk - sertifikātu grāmatiņa) speciālas veidlapas formā sertifikātu īpašniekam izsniedz pēc konta apkalpošanas tarifa samaksas. Sertifikātu grā­matiņu konta izraksta veidā izsniedz bez maksas, ja kontu atver piešķirto ser­tifikātu ieskaitīšanai vai papildus piešķirtos sertifikātus ieskaita agrāk atvērtajā kontā. Pārējos gadījumos sertifikātu grāmatiņu konta izraksta veidā izsniedz pēc konta apkalpošanas tarifa samaksas."

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
18.02.2006