Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru prezidenta rīkojums Nr.417

Rīgā 2000.gada 15.novembrī

Par I.Bērziņa komandējumiem

1. Saskaņā ar Ministru kabineta 1996.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.160 "Ministru kabineta iekšējās kārtības un darbības noteikumi" 120.punktu atļaut ārlietu ministram I.Bērziņam doties komandējumā uz Beļģijas Karalisti no 2000.gada 21.novembra līdz 22.novembrim un uz Francijas Republiku no 23.novembra līdz 24.novembrim.

2. Ārlietu ministra I.Bērziņa prombūtnes laikā par ārlietu ministra vietas izpildītāju iecelt satiksmes ministru A.Gorbunovu.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Rīkojums stājas spēkā ar 2000.gada 15.novembri

15.11.2000