Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2005. gada 20. decembra noteikumus Nr. 967 "Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 383

Rīgā 2000.gada 7.novembrī (prot. Nr. 53, 5.§)

Noteikumi par profesionālajām kvalifikācijām, kuras iegūstot kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni

Izdoti saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 29.panta trešo daļu

1. Šie noteikumi apstiprina profesionālo kvalifikāciju sarakstu, kuras iegūstot kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni.

2. Centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni kārtojami, lai iegūtu otrā vai trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju, atbilstoši šādām Latvijas Republikas Izglītības klasifikācijā noteiktajām izglītības tematiskajām jomām un izglītības programmu grupām:

Nr.
p.k.
Izglītības tematiskās jomas Izglītības programmu grupas
2.1. Māksla, mūzika un horeogrāfija Māksla
Materiālu mākslinieciskā apstrāde
Mūzika un horeogrāfija
Plašsaziņas līdzekļu māksla
2.2. Uzņēmējdarbība un administrēšana Uzņēmējdarbība
Sabiedrības un iestāžu vadība
2.3. Inženierzinātnes un rūpnieciskie arodi Metālapstrāde
Mašīnzinātne
Elektrozinātne
Datorvadība un datorzinātne
Ķīmijas tehnoloģija
Zemes ierīcība
2.4. Izgatavošana un pārstrāde Pārtikas rūpniecība un tehnoloģija
Kokapstrādes tehnoloģija un izstrādājumu izgatavošana
Tekstiliju ražošanas tehnoloģija un izstrādājumu izgatavošana
Poligrāfija
2.5. Arhitektūra un būvniecība Arhitektūra
Ainavu plānošana
Būvzinības
Būvdarbi
2.6. Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība Lauksaimniecība
Mežsaimniecība
Zivsaimniecība
2.7. Personīgie pakalpojumi Saimniecību vadīšana un sabiedriskā ēdināšana
Tūrisma un atpūtas organizācija
2.8. Transporta pakalpojumi Dzelzceļa pakalpojumi
Gaisa satiksmes pakalpojumi
Kuģniecības pakalpojumi
Pasta pakalpojumi
2.9. Vides aizsardzība Vides kontrole un aizsardzība
Vides pārvaldība
2.10. Ārstniecība, zobārstniecība un farmācija Ārstniecība
Zobārstniecība
Farmācija
2.11. Veselība un sociālā aprūpe Sociālā aprūpe
Sociālais darbs
Māszinība

3. Noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 1.septembri.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Izglītības un zinātnes ministrs K.Greiškalns

 

 

01.09.2001