Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1027

Rīgā 2005.gada 27.decembrī (prot. Nr.77 41.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.septembra noteikumos Nr.725 "Noteikumi par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām uztura bagātinātājiem un uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtību"
Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 4.panta otro un 10.1daļu, 13.panta trešo daļu un 20.panta otro daļu un Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta devīto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 20.septembra noteikumos Nr.725 "Noteikumi par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām uztura bagātinātājiem un uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 152.nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 6.punktā vārdus "Latvijas Pārtikas centram un";

1.2. aizstāt 7., 8., 9.punktā, 10.punkta ievaddaļā un 11.punkta ievaddaļā vārdus "Latvijas Pārtikas centrs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Pārtikas un veterinārais dienests" (attiecīgā locījumā);

1.3. aizstāt 11.4. un 11.5.apakšpunktā vārdus "e-pasta adresi: info@lpc.gov.lv" ar vārdiem "Pārtikas un veterinārā dienesta oficiālo e-pasta adresi";

1.4. svītrot 11.7.apakšpunktu;

1.5. aizstāt 12.punkta ievaddaļā, 13., 14., 16.punktā un 17.punkta pirmajā un otrajā teikumā vārdus "Latvijas Pārtikas centrs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Pārtikas un veterinārais dienests" (attiecīgā locījumā);

1.6. izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonu lēmumu par uztura bagātinātāja reģistrāciju vai reģistrācijas atteikumu var apstrīdēt Pārtikas aprites uzraudzības likumā un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.";

1.7. aizstāt 19.punkta pirmajā un otrajā teikumā vārdus "Latvijas Pārtikas centrs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Pārtikas un veterinārais dienests" (attiecīgā locījumā);

1.8. svītrot 19.punkta otrajā teikumā vārdus "un Pārtikas un veterināro dienestu";

1.9. papildināt noteikumus ar 26.1punktu šādā redakcijā:

"26.1 Pēc 2005.gada 31.decembra atļauts izplatīt tos uztura bagātinātājus, par kuriem Latvijas Pārtikas centrs ir izsniedzis pozitīvu lēmumu līdz 2005.gada 31.decembrim.";

1.10. aizstāt 27.punktā skaitli "2006" ar "2005";

1.11. papildināt noteikumus ar 29. un 30.punktu šādā redakcijā:

"29. Pārtikas un veterinārais dienests Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā izvērtē šo noteikumu 11.punktā minētos dokumentus, kas iesniegti Latvijas Pārtikas centrā līdz 2005.gada 31.decembrim, lai reģistrētu šo noteikumu 8.punktā minētos uztura bagātinātājus, un veic dokumentu ekspertīzi, kā arī šo noteikumu 15.2.apakšpunktā minēto iepriekš reģistrēto uztura bagātinātāju dokumentu ekspertīzi un pieņem lēmumu par uztura bagātinātāja reģistrāciju vai atteikumu reģistrēt uztura bagātinātāju.

30. Uztura bagātinātājus, kuru reģistrācijas dokumenti saskaņā ar šo noteikumu 11.punktu iesniegti Latvijas Pārtikas centrā līdz 2005.gada 31.decembrim, atļauts izplatīt līdz to reģistrācijai Pārtikas un veterinārajā dienestā."

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Veselības ministrs G.Bērziņš
01.01.2006