Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 31.12.2006. - 06.07.2011. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2012. gada 4. septembra noteikumus Nr. 619 "Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju".
Ministru kabineta noteikumi Nr.994

Rīgā 2005.gada 20.decembrī (prot. Nr.76 58.§)
Noteikumi par mazizmēra kuģošanas līdzekļu vadītāju sertificēšanu un apmācību

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā sertificē un apmāca mazizmēra kuģošanas līdzekļu (ūdensmotociklu, kā arī motorlaivu un kuteru, kuru garums ir mazāks par 12 metriem) vadītājus.

2. Mazizmēra kuģošanas līdzekļu vadītājus sertificē, kā arī šo vadītāju reģistru izveido un uztur valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (turpmāk - CSDD).

3. Mazizmēra kuģošanas līdzekļu vadītājam nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas persona var apgūt pašmācības ceļā.

4. Mazizmēra kuģošanas līdzekļu vadītāja apliecība (turpmāk - apliecība) ir kredītkartes formāta dokuments (pielikums), kas izgatavots no īpaša materiāla ar tajā iestrādātiem pretviltošanas elementiem un kuru personai izsniedz CSDD, pamatojoties uz personas iegūtajām tiesībām vadīt mazizmēra kuģošanas līdzekļus iekšējos ūdeņos un jūrā Latvijas piekrastē ne tālāk kā 10 km no krasta.

5. Apliecības derīguma termiņš ir 10 gadi.

6. Pirms apliecības saņemšanas, kā arī pirms kvalifikācijas iegūšanas eksāmena persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu vai transportlīdzekļa vadītāja apliecību, vai braukšanas mācību atļauju, vai šiem noteikumiem atbilstošu mazizmēra kuģošanas līdzekļu vadītāja apliecību. Minētos dokumentus drīkst neuzrādīt persona, kura nav sasniegusi 15 gadu vecumu, ja tā uzrāda dzimšanas apliecību.

(MK 28.12.2006. noteikumu Nr.1071 redakcijā)

7. Apliecību var saņemt persona, kura pastāvīgi dzīvo Latvijā vai kurai ir tiesības uzturēties Latvijā ilgāk par trijiem mēnešiem.

8. Apliecību var iegūt personas, kuras sasniegušas šādu vecumu:

8.1. 14 gadu vecumu, lai vadītu ūdensmotociklus un motorlaivas;

8.2. 16 gadu vecumu, lai vadītu ūdensmotociklus, motorlaivas un kuterus.

9. Lai saņemtu apliecību, persona kārto kuģošanas līdzekļa vadītāja kvalifikācijas eksāmenu. Eksāmenā saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 1.marta noteikumiem Nr.158 "Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos" un citiem jūrniecības nozari regulējošajiem normatīvajiem aktiem, ciktāl tie attiecas uz kuģu satiksmi iekšējos ūdeņos, tiek iekļauti šādi jautājumi:

9.1. atpūtas kuģu izmantošana;

9.2. kuģošanas līdzekļu drošs ātrums;

9.3. kuģošana zem tiltiem un to tuvumā;

9.4. kuģošanas līdzekļu ugunis, zīmes un signāli;

9.5. sadursmju novēršana;

9.6. rīcība ūdens satiksmes negadījumā;

9.7. atpūtas kuģu vadītāju kvalifikācija;

9.8. navigācijas zīmes, ugunis un to uzstādīšana, kā arī citi ar kuģu satiksmi iekšējos ūdeņos saistīti jautājumi.

10. Kuģošanas līdzekļa vadītāja kvalifikācijas eksāmena biļešu jautājumus saskaņā ar šo noteikumu 9.punktu nosaka satiksmes ministrs.

11. Apliecību izsniedz personai, kurai nav medicīnisku pretindikāciju transportlīdzekļu vadīšanai un kura CSDD nokārtojusi kuģošanas līdzekļa vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenu.

(Grozīts ar MK 28.12.2006. noteikumiem Nr.1071)

12. Mazizmēra kuģošanas līdzekļa vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenu kārto datorizēti. Ja pretendents eksāmenu nenokārto, to atkārtoti drīkst kārtot ne ātrāk kā pēc septiņām dienām.

12.1 Eksāmenā pretendents secīgi atbild uz 10 jautājumiem. Eksāmena atbilžu sniegšanai atvēlētais laiks ir 20 minūtes. Eksāmens ir nokārtots, ja pretendents nav pieļāvis vairāk par divām nepareizām atbildēm.

(MK 28.12.2006. noteikumu Nr.1071 redakcijā)

13. Personai, kurai ir cita atpūtas kuģa (motorjahtas vai jahtas) vai kuģa vadītāja kvalifikāciju apliecinošs dokuments, apliecību izsniedz bez eksāmena kārtošanas.

(Grozīts ar MK 28.12.2006. noteikumiem Nr.1071)

14. Persona, kura vēlas saņemt vai atjaunot apliecību, CSDD iesniedz medicīnisko izziņu par vispārējo veselības stāvokli vai transportlīdzekļa vadītāja medicīnisko izziņu, bet persona, kura vēlas apmainīt apliecību, - arī apmaināmo apliecību.

15. Personai, kurai līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir izsniegta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Jūrniecības tehniskā centra, Valsts vides inspekcijas izdotā kuģošanas līdzekļu vadīšanas apliecība, jahtklubu un burāšanas sekciju kvalifikācijas komisiju izdotā motorjahtu vadītāja apliecība vai bijušās PSRS mazizmēra kuģošanas līdzekļa vadītāja apliecība, līdz 2007.gada 1.maijam apliecību izsniedz bez eksāmena kārtošanas.

(Grozīts ar MK 28.12.2006. noteikumiem Nr.1071)

16. Institūcijas, kuras līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir izsniegušas kuģošanas līdzekļu vadītāja apliecības, sniedz CSDD informāciju par personām, kuras ir saņēmušas attiecīgās apliecības (vārds, uzvārds un izsniegtās apliecības numurs).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
Pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.994
Mazizmēra kuģošanas līdzekļa vadītāja apliecības paraugs

04.JPG (46078 bytes)

Satiksmes ministrs A.Šlesers
31.12.2006