Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.530

Rīgā 2000.gada 25.oktobrī (prot. Nr.50, 20.§)

Par zemesgabala pirkšanu Rīgas rajona Siguldā

1. Atļaut Satiksmes ministrijai pirkt zemesgabalu 1245 m2 platībā (kadastra Nr. 80150024814) Rīgas rajona Siguldā, lai rekonstruētu valsts 2.šķiras autoceļu V 96 - pievedceļu Lorupes gravai.

2. Satiksmes ministrijai:

2.1. izdevumus, kas saistīti ar šī rīkojuma 1.punktā minētā zemesgabala pirkšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā, segt no valsts budžetā 2000.gadam paredzētajiem valsts autoceļu fonda līdzekļiem;

2.2. šī rīkojuma 1.punktā minēto zemesgabalu ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs

Rīkojums stājas spēkā ar 2000.gada 25.oktobri

25.10.2000