Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Latvijas Nacionālo bibliotēku"

Izdarīt likumā "Par Latvijas Nacionālo bibliotēku" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2.nr.) šādus grozījumus:

1.Aizstāt visā likumā vārdu "fonds" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdu "krājums" (attiecīgā locījumā).

2.Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas tiesiskais statuss

Latvijas Nacionālā bibliotēka ir Kultūras ministrijas pārraudzībā esoša nacionālas nozīmes valsts kultūras iestāde, kas darbojas saskaņā ar šo likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu."

3. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

"5.pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma izmantošana

Ikviena juridiskā un fiziskā persona ir tiesīga bez maksas izmantot Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumu, datu bāzes un informācijas sistēmu un saņemt pilnīgu informāciju par tiem atbilstoši bibliotēkas lietošanas noteikumiem."

4.Aizstāt 7.pantā vārdus "tautas bibliotēkām" ar vārdiem "publiskajām bibliotēkām".

5.Izslēgt 9.pantu.

6.10.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2)Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbības nodrošināšanai nepieciešamos finanšu līdzekļus veido valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, pašu ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem, citi pašu ieņēmumi, kā arī ziedojumi, dāvinājumi, ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļi, projektu konkursos piešķirtie finanšu līdzekļi un pašvaldību piešķirtie finanšu līdzekļi.";

izslēgt trešo daļu;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4)Latvijas Nacionālās bibliotēkas sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus apstiprina Ministru kabinets."

7. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

"Pārejas noteikums

Grozījumi šā likuma 10.pantā par tā trešās daļas izslēgšanu stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī."

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 3.novembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2005.gada 22.novembrī

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2005.gada 6.decembri.

06.12.2005