Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Finanšu ministrijas lēmums Nr.543

Rīgā 2005.gada 11.novembrī

Par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu biedrībai "Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība "CERĪBU SPĀRNI""

Saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 7.panta pirmo daļu Finanšu ministrija ir saņēmusi biedrības "Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība "CERĪBU SPĀRNI"" iesniegumu un pārējos šā panta otrajā daļā minētos dokumentus.

Finanšu ministrija ir saņēmusi Sabiedriskā labuma komisijas 2005.gada 9.novembra atzinumu Nr.39-2005/543 piešķirt šai biedrībai sabiedriskā labuma organizācijas statusu, pamatojoties uz Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 5.panta pirmo daļu. Atzinumā ir konstatēts, ka biedrības "Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība "CERĪBU SPĀRNI"" iesniegtie dokumenti atbilst Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 7.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajam un biedrības "Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība "CERĪBU SPĀRNI"" darbība atbilst sabiedriskā labuma organizācijas darbības būtībai.

Pamatojoties uz Sabiedriskā labuma komisijas 2005.gada 9.novembra atzinumu Nr.39-2005/543, Finanšu ministrija saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 5.panta pirmo daļu nolemj piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas statusu biedrībai "Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība "CERĪBU SPĀRNI"" (reģistrēts Uzņēmumu reģistra Biedrību un nodibinājumu reģistrā 2005.gada 19.septembrī, reģ. Nr. 40008078885, juridiskā adrese: Rīgas rajons, Siguldas novads, Siguldas pagasts, Peltes, Institūta iela 5a).

Biedrības "Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība "CERĪBU SPĀRNI"" sabiedriskā labuma darbības veidi:

- indivīda tiesību aizsardzība;

- pilsoniskas sabiedrības attīstība;

- trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 79.panta pirmo daļu šo lēmumu viena mēneša laikā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV-1010).

Finanšu ministrijas valsts sekretāre V.Andrējeva

11.11.2005