Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 09.05.2001. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.672

Rīgā 2000.gada 29.decembrī (prot. Nr.60 105.§)
Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas attīstības programmas finansēšanu

1. Pamatojoties uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma 13.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 6.panta trešo daļu, kā arī 8.panta pirmās daļas 17.punktu, Privatizācijas aģentūrai no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošo valsts īpašuma objektu privatizācijā gūtajiem ieņēmumiem nodrošināt 2001.gadā ekonomiskās zonas attīstības programmas izdevumus 2578242,50 latu apmērā.

(MK 09.05.2001. rīkojuma Nr.251 redakcijā)

2. Privatizācijas aģentūrai:

2.1. nodrošināt šī rīkojuma 1.punkta izpildi atbilstoši tiesību aktos noteiktajai kārtībai, Liepājas pilsētas domes apstiprinātajām zonas attīstības programmas izdevumu tāmēm un ekonomikas ministra un finansu ministra apstiprinātajam 2001.gada maksājumu grafikam, veicot samaksu ar Valsts kasē atvērto kontu starpniecību;

2.2. reizi ceturksnī informēt Ekonomikas ministriju par naudas līdzekļiem, kas ieskaitīti minētajos kontos, un attiecīgo līdzekļu izlietojumu.

3. Liepājas pilsētas domei (Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei) sagatavot un apstiprināt šī rīkojuma 1.punktā noteiktās summas apmērā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas attīstības programmas izdevumu tāmi, saskaņot ar Privatizācijas aģentūru samaksas grafiku un iesniegt to ekonomikas ministram un finansu ministram apstiprināšanai.

4. Ekonomikas ministram un finansu ministram apstiprināt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes iesniegto ar Privatizācijas aģentūru saskaņoto maksājumu grafiku 2001.gadam.

5. Atļaut Liepājas pilsētas domei (Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei) izlietot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas attīstības programmas izdevumu segšanai to līdzekļu atlikumu, kas piešķirti saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 30.aprīļa rīkojuma Nr.209 "Par Valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietošanas programmu 1997.gadam" pielikuma 7.3.apakšpunktu.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Ekonomikas ministrs A.Kalvītis
09.05.2001