Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Republikas Ministru prezidents

2000.gada 20.oktobrī Rīkojums Nr.388

Rīgā

Par darba grupu likumprojekta par grozījumiem Operatīvās darbības likumā izstrādei

1. Lai izstrādātu likumprojektu par grozījumiem Operatīvās darbības likumā attiecībā uz amatpersonām, kuras pieņem lēmumus par operatīvās darbības pasākumiem, izveidot darba grupu šādā sastāvā:

Darba grupas vadītāja

Dz.Kulla - Tieslietu ministrijas Tiesu departamenta direktore

Darba grupas vadītāja vietnieks

E.Līcītis - Tieslietu ministrijas

Publisko tiesību departamenta galvenais speciālists

Darba grupas locekļi:

D.Aniņš - Valsts ieņēmumu dienesta Finansu policijas pārvaldes

Slepenības režīma nodrošināšanas daļas priekšnieks

V.Čiževskis - Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta senators

S.Kerno - Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes

un vadības departamenta Metodikas nodaļas prokurore

A.Latišs - Valsts ieņēmumu dienesta

Galvenās muitas pārvaldes direktora vietnieks,

Kontrabandas apkarošanas centra vadītājs

J.Laukroze - Rīgas apgabaltiesas

Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs

D.Šmitiņš - Drošības policijas priekšnieka vietnieks

2. Darba grupai izstrādāt un tieslietu ministram līdz 2001.gada 1.februārim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Operatīvās darbības likumā.

3. Darba grupas vadītājs, ja nepieciešams, likumprojekta izstrādē var pieaicināt citus speciālistus un ekspertus.

Ministru prezidents A.Bērziņš

20.10.2000