Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 31.10.2014. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.849

Rīgā 2005.gada 8.novembrī (prot. Nr.65 15.§)
Noteikumi par arodbiedrību reģistrācijas valsts nodevas apmēru, tās samaksas kārtību un atvieglojumiem
Izdoti saskaņā ar likuma “Par arodbiedrībām3.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka valsts nodevas apmēru par arodbiedrības reģistrē­šanu, statūtu grozījumu un citu izmaiņu reģistrēšanu, arodbiedrības izslēgšanu no arodbiedrību reģistra un reģistrācijas apliecības dublikāta izsniegšanu (turpmāk — valsts nodeva), kā arī valsts nodevas samaksas kārtību un atvieglojumus.

2. Valsts nodevas apmēri ir šādi:

2.1. arodbiedrības reģistrēšana — 11,38 euro;

2.2. statūtu grozījumu reģistrēšana — 8,54 euro;

2.3. citu izmaiņu reģistrēšana — 5,69 euro;

2.4. arodbiedrības izslēgšana no arodbiedrību reģistra — 5,69 euro;

2.5. reģistrācijas apliecības dublikāta izsniegšana — 2,85 euro.

(Grozīts ar MK 06.08.2013. noteikumiem Nr.497)

2.1 Ja pieteicējs pieteikumu iesniedz elektroniski, izmantojot Uzņēmumu reģistra pārziņā esošo speciālo tiešsaistes formu, un izsaka vēlēšanos valsts notāra lēmumu saņemt, izmantojot Uzņēmumu reģistra pārziņā esošo speciālo tiešsaistes formu vai ar elektroniskā pasta starpniecību, izmantojot drošu elektronisko parakstu, valsts nodevu maksā 90 procentu apmērā no šajos noteikumos minētajām valsts nodevas likmēm.

(MK 02.04.2013. noteikumu Nr.169 redakcijā)

3. Valsts nodevu maksā pirms attiecīgā pieteikuma iesniegšanas, izmantojot šādus maksājumu pakalpojumu veidus:

3.1. ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī Uzņēmumu reģistrā;

3.2. ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē;

3.3. izmantojot tiešsaistes maksājuma pakalpojumu Uzņēmumu reģistra pārziņā esošajā speciālajā tiešsaistes formā.

(MK 02.04.2013. noteikumu Nr.169 redakcijā)

4. Ja Uzņēmumu reģistra valsts notārs ir pieņēmis lēmumu par atteikumu reģistrēt arodbiedrību, statūtu grozījumus vai citas izmaiņas vai izslēgt arod­biedrību no arodbiedrību reģistra, valsts nodevu neatmaksā.

5. Ja pieteikuma iesniedzējs divu mēnešu laikā no dienas, kad Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņēmis šo noteikumu 4.punktā minēto lēmumu, ir novērsis lēmumā norādītos trūkumus un atkārtoti pieteicis arodbiedrības, statūtu grozījumu vai citu izmaiņu reģistrāciju vai arodbiedrības izslēgšanu no arodbiedrību reģistra, valsts nodeva atkārtoti nav jāmaksā.

6. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā Valsts kasē.

(Grozīts ar MK 02.04.2013. noteikumiem Nr.169)

7. Valsts nodevu nemaksā:

7.1. par tādu grozījumu izdarīšanu, kas ir saistīti ar administratīvo teritoriju pārveidošanu, robežu vai nosaukuma maiņu, kā arī ielas nosaukuma vai ēkas numerācijas maiņu;

7.2. par faktu reģistrāciju, pamatojoties uz valsts iestādes lēmumu vai tiesas nolēmumu.

8. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 10.augusta noteikumus Nr.701 “Noteikumi par arodbiedrību reģistrācijas valsts nodevu” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 128.nr.).

Ministru prezidenta vietā — tieslietu ministre S.Āboltiņa

Iekšlietu ministrs Dz.Jaundžeikars
01.01.2014