Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.729

Rīgā 2005.gada 27.septembrī (prot. Nr.54 2.§)
Noteikumi par speciālu zināšanu apguves kārtību bērnu tiesību aizsardzības jomā un šo zināšanu saturu
Izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 20.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts un pašvaldību institūciju speciālisti, kuri izskata lietas, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību (turpmāk - speciālists), apgūst speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, un šo zināšanu saturu.

2. Lai iegūtu speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, speciālists apgūst apmācības programmu 40 akadēmisko stundu apjomā. Apmācības programmā iekļautas šādas tēmas:

2.1. bērnu tiesību aizsardzības sistēma un normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jautājumos;

2.2. starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā;

2.3. vecāku un bērnu tiesības un pienākumi;

2.4. vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes, starpinstitūciju sadarbība, ja notikusi vardarbība;

2.5. saskarsmes veidošanas pamatprincipi atbilstoši bērna vecumposma īpatnībām.

3. Prokuroru apmācības programmā ir iekļautas šo noteikumu 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētās tēmas, un programmas apjoms nepārsniedz 20 akadē­miskās stundas.

4. Speciālistus (izņemot tiesnešus un prokurorus) apmāca un apliecības par apmācību programmas apgūšanu izsniedz Izglītības iestāžu reģistrā reģistrēta iestāde.

5. Speciālists apmācības programmu apgūst gada laikā pēc tam, kad ir stājies amatā vai pieņemts darbā.

6. Speciālists ik pēc pieciem gadiem pilnveido zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, apgūstot apmācības programmu, kuras apjoms ir 24 akadē­miskās stundas.

7. Šo noteikumu 2. un 6.punktā minēto apmācības programmu paraugus apstiprina bērnu un ģimenes lietu ministrs. Izglītības iestādes īsteno apmācību programmas pēc saskaņošanas ar Bērnu un ģimenes lietu ministriju, kura izvērtē to atbilstību apmācību programmas paraugam.

8. Šo noteikumu 3.punktā minēto prokuroru apmācības programmu pēc saskaņošanas ar ģenerālprokuroru apstiprina bērnu un ģimenes lietu ministrs.

9. Ja speciālists apmācības programmā iekļauto tēmu ir apguvis ne agrāk kā pirms pieciem gadiem, iegūstot augstāko izglītību vai tālākizglītību, viņam nav atkārtoti jāapgūst šajos noteikumos minētās apmācību programmas attiecīgā tēma.

10. Speciālists, kas stājies amatā vai pieņemts darbā pirms šo noteikumu stāšanās spēkā, apmācības programmu apgūst triju gadu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
05.10.2005