Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.503

Rīgā 2000.gada 11.oktobrī (prot. Nr.48, 21.§)

Par Latvijas Republikas un Portugāles Republikas līgumu par sadarbību izglītībā, kultūrā, zinātnē un tehnoloģijā

1. Akceptēt Latvijas Republikas un Portugāles Republikas līguma par sadarbību izglītībā, kultūrā, zinātnē un tehnoloģijā (turpmāk - līgums) projektu.

2. Pilnvarot Ārlietu ministrijas valsts sekretāru parakstīt līgumu.

3. Līgumu pēc tā parakstīšanas iesniegt apstiprināšanai Saeimā.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Ārlietu ministrs I.Bērziņš

Rīkojums stājas spēkā ar 2000.gada 11.oktobri

11.10.2000