Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 24.10.2002. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.502

Rīgā 2000.gada 5.oktobrī (prot. Nr.47 32.§)
Par Rīgas brīvostas likuma pārejas noteikumu izpildi

1. Saskaņā ar Rīgas brīvostas likuma pārejas noteikumu 2.punktu atzīt par lietderīgu pārtraukt valsts akciju sabiedrības "Rīgas tirdzniecības osta" darbību Rīgas brīvostas teritorijā.

2. Iecelt Rīgas brīvostas pārvaldi par akciju turētāju valsts akciju sabiedrībā "Rīgas tirdzniecības osta".

3. Iecelt Rīgas brīvostas pārvaldnieku L.Loginovu par valsts akciju sabiedrības "Rīgas tirdzniecības osta" pilnvarnieku. Rīgas ostas valdei noslēgt pilnvarojuma līgumu ar pilnvarnieku.

4. Valsts akciju sabiedrības "Rīgas tirdzniecības osta" pilnvarniekam:

4.1. nodot Rīgas brīvostas pārvaldei Rīgas brīvostas teritorijas pārvaldīšanai un citu Rīgas brīvostas likumā noteikto funkciju nodrošināšanai nepieciešamo valsts akciju sabiedrības "Rīgas tirdzniecības osta" mantu, tās valdījumā esošās piestātnes, pazemes un virszemes komunikācijas un citus īpašuma objektus (arī nekustamo īpašumu) kopā ar visiem ar tiem saistītajiem apgrūtinājumiem, kā arī valsts garantētās kredītsaistības un citas tiesības un pienākumus;

4.2. pēc šī rīkojuma 4.1.apakšpunktā minēto darbību veikšanas iecelt likvidatoru un likumā noteiktajā kārtībā likvidēt valsts akciju sabiedrību “Rīgas tirdzniecības osta”. Atlikušos naudas līdzekļus ieskaitīt valsts īpašuma privatizācijas fondā.

(Grozīts ar MK 24.10.2002. rīkojumu Nr.600)

5. Atzīt par spēku zaudējušiem:

5.1. Ministru kabineta 1999.gada 25.jūnija rīkojumu Nr.313 "Par pilnvarnieku iecelšanu valsts akciju sabiedrībā "Rīgas tirdzniecības osta"" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 210./212.nr.; 2000, 6.nr.);

5.2. Ministru kabineta 2000.gada 5.janvāra rīkojumu Nr.8 "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 25.jūnija rīkojumā Nr.313 "Par pilnvarnieku iecelšanu valsts akciju sabiedrībā "Rīgas tirdzniecības osta""" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 6.nr.);

5.3. Ministru kabineta 2000.gada 14.jūnija rīkojumu Nr.284 "Par Rīgas brīvostas likuma pārejas noteikumu izpildi" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 230./232.nr.).

Ministru prezidents A.Bērziņš

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs
24.10.2002