Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumus Nr. 721 "Rezerves karavīru un rezervistu iesaukšanas kārtība aktīvajā dienestā mobilizācijas gadījumā".

Ministru kabineta noteikumi Nr.666

Rīgā 2005.gada 6.septembrī (prot. Nr.50 3.§)

Latvijas pilsoņu - rezerves karavīru un rezervistu - iesaukšanas kārtība aktīvajā militārajā dienestā mobilizācijas gadījumā

Izdoti saskaņā ar Mobilizācijas likuma 13.pantu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1.Noteikumi nosaka Latvijas pilsoņu - rezerves karavīru un rezervistu- iesaukšanas kārtību aktīvajā militārajā dienestā mobilizācijas gadījumā.

2.Latvijas pilsones - sievietes - rezerves karavīru uzskaitē piesakās brīvprātīgi.

II. Kārtība, kādā rezerves karavīri un rezervisti tiek informēti par iesaukšanu aktīvajā militārajā dienestā

3.Mobilizācijas gadījumā rezerves karavīrus un rezervistus par iesauk­šanu aktīvajā militārajā dienestā informē, nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē vai izsniedzot personīgi pret parakstu mobilizācijas pavēsti.

4.Mobilizācijas pavēstes izsniedz:

4.1.rezerves karavīriem vai rezervistiem, ar kuriem noslēgts līgums par dienestu Nacionālo bruņoto spēku aktīvajā rezervē, - ne vēlāk kā 48 stundas pirms mobilizācijas pavēstē noteiktā ierašanās laika mobilizācijas punktā;

4.2.pārējiem rezerves karavīriem un rezervistiem - ne vēlāk kā 72stundas pirms mobilizācijas pavēstē noteiktā ierašanās laika mobilizācijas punktā.

5.Mobilizācijas pavēstes sagatavo (noformē) valsts militārā dienesta pārvaldes, bet izsniedz vai nosūta Latvijas Republikas Zemessardzes vienības, kas dislocētas administratīvajā teritorijā, kurā reģistrēta mobilizācijai pakļautā rezerves karavīra vai rezervista dzīvesvieta.

III. Rezerves karavīru un rezervistu pienākumi, saņemot mobilizācijas pavēsti. Darba devēja un izglītības iestāžu pienākumi pret aktīvajā militārajā dienestā iesaucamo karavīru

6.Rezerves karavīrs vai rezervists, saņemot mobilizācijas pavēsti:

6.1.ne vēlāk kā 24stundas pēc mobilizācijas pavēstes saņemšanas brīdina darba devēju par iesaukšanu aktīvajā militārajā dienestā;

6.2.ierodas mobilizācijas pavēstē norādītajā laikā mobilizācijas punktā.

7.Darba devējs, pie kura strādā aktīvajā militārajā dienestā iesaucamais rezerves karavīrs vai rezervists:

7.1.ne vēlāk kā 24stundas pirms mobilizācijas pavēstē norādītā ierašanās laika mobilizācijas punktā uz laiku atbrīvo attiecīgo darbinieku no darba, piešķirot tam bezalgas atvaļinājumu;

7.2.izmaksā darbiniekam (vai viņa pilnvarotai personai) darba algu un kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu.

8.Izglītības iestāde, kurā mācās aktīvajā militārajā dienestā iesaucamais rezerves karavīrs vai rezervists:

8.1.ne vēlāk kā 24stundas pirms mobilizācijas pavēstē norādītā ierašanās laika mobilizācijas punktā uz laiku atbrīvo attiecīgo izglītojamo no mācībām un eksāmeniem, saglabājot mācību vietu un iemaksāto mācību maksu;

8.2.pēc demobilizācijas nodrošina izglītojamam iespējas turpināt mācības tajā pašā statusā.

9.Aktīvajā militārajā dienestā iesaucamais rezerves karavīrs vai rezervists ierodas mobilizācijas punktā, ņemot līdzi:

9.1.personu apliecinošu dokumentu;

9.2.rezerves karavīra apliecību;

9.3.transportlīdzekļa vadītāja apliecību (ja ir);

9.4.potēšanas pasi;

9.5.dokumentu, kas apliecina bankas nosaukumu un konta numuru, kurā pārskaita aktīvajā militārajā dienestā iesaucamās personas dienesta atalgojumu.

10.Par rezerves karavīra vai rezervista likumīgiem neierašanās iemesliem mobilizācijas pavēstē norādītajā mobilizācijas punktā tiek atzīti nepārvarami apstākļi, kuru esību rakstiski apstiprinājusi pašvaldība, ārstniecības iestāde vai policijas iestāde.

11.Ja mobilizācijas pavēsti saņēmušais rezerves karavīrs vai rezervists nevar ierasties mobilizācijas pavēstē norādītajā laikā mobilizācijas punktā, viņš par neierašanās iemesliem informē tuvāko Latvijas Republikas Zemessardzes vienības štābu, ierodoties personīgi vai izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus.

12.Ja rezerves karavīrs vai rezervists, kurš noslēdzis līgumu par dienestu Nacionālo bruņoto spēku aktīvajā rezervē vai kuram ir Nacionālo bruņoto spēku Rekrutēšanas un atlases centra izsniegts mobilizācijas norīkojums, vispārējās mobilizācijas izsludināšanas laikā atrodas ārvalstīs, viņš nekavējoties atgriežas Latvijā un piesakās tuvākajā Latvijas Republikas Zemessardzes vienībā.

13.Rezerves karavīrs vai rezervists, kuram ir izsniegts mobilizācijas norīkojums, bet kurš kādu iemeslu dēļ nav saņēmis mobilizācijas pavēsti, vispārējās mobilizācijas gadījumā nekavējoties ierodas Nacionālo bruņoto spēku vienībā, Valsts robežsardzes struktūrvienībā vai Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldē (atbilstoši mobilizācijas norīkojumā noteiktajam), vai tuvākajā Zemessardzes vienībā.

IV. Rezerves karavīru un rezervistu veselības pārbaude, personīgo mantu pieņemšana glabāšanā, ekipēšana, nodrošināšana ar pārtiku, karavīra apliecības izsniegšana un karavīra dienesta atalgojuma izmaksa

14.Rezerves karavīru un rezervistu ekipēšanu, veselības pārbaudi un veselības aprūpi, kā arī nodrošināšanu ar pārtiku, aktīvā militārā dienesta karavīra apliecības izsniegšanu un karavīra dienesta atalgojuma avansa izmaksu organizē mobilizācijas punktos.

15.Mobilizācijas punktu izveidošanu nodrošina tās Nacionālo bruņoto spēku un Zemessardzes vienības, kuras mobilizācijas gadījumā papildina personālsastāvu līdz vienības štatā noteiktajam skaitam.

16.Mobilizācijas punktus var izvietot:

16.1.Nacionālo bruņoto spēku vienību teritorijā;

16.2.to uzdevumu izpildei atbilstošās juridiskām vai fiziskām personām piederošās būvēs.

17.Pasākumus, kas veicami, lai mobilizācijas punktus sagatavotu darbam, darbu izpildes kārtību, kā arī darba organizāciju mobilizācijas gadījumā nosaka aizsardzības ministrs.

18.Aktīvajā militārajā dienestā iesau­camos rezerves karavīrus un rezer­vistus mobilizācijas punktā nodrošina ar:

18.1.karavīra ekipējuma komplektu;

18.2.veselības aprūpi (piemēram, ārsta apskati, vakcināciju), ja nepieciešams, sniedz medicīnisko palīdzību;

18.3.sausās pārtikas uzturdevu divām dienām;

18.4.karavīra dienesta atalgojuma avansa izmaksu.

19.Mobilizācijas punktā pieņem glabāšanā, uzskaita un nogādā uz uzglabāšanai paredzētām vietām rezerves karavīru un rezervistu personīgās mantas, kas nav nepieciešamas, pildot aktīvo militāro dienestu.

20.Pieņemot glabāšanā rezerves karavīra vai rezervista personīgās mantas, tiek sastādīts mantu saraksts divos eksemplāros. Viens eksemplārs paliek mobilizācijas punktā, otru izsniedz rezerves karavīram vai rezervistam.

21.Par mobilizācijas punkta darbā iesais­tītā personāla speciālo apmācību, mobilizācijas punkta izvietošanu un aprīkošanu ir atbildīgs:

21.1.Nacionālo bruņoto spēku vienības komandieris, ja mobilizācijas punkts tiek izvietots vienības teritorijā;

21.2.Latvijas Republikas Zemessardzes vienības komandieris, ja mobilizācijas punkts tiek izvietots juridiskām personām vai iedzīvotājiem piederošās būvēs, kas atrodas administratīvajā teritorijā, kurā dislocēta attiecīgā Zemessardzes vienība.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Aizsardzības ministrs E.Repše

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 10.septembri.

10.09.2005