Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 17.10.2000. - ... / Spēkā esošā
Ministru prezidenta rīkojums Nr.366

Rīgā 2000.gada 3.oktobrī
Par I.Bērziņa komandējumu

1. Saskaņā ar Ministru kabineta 1996.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.160 "Ministru kabineta iekšējās kārtības un darbības noteikumi" 120.punktu atļaut ārlietu ministram I.Bērziņam doties komandējumā uz Somijas Republiku no 2000.gada 24.oktobra līdz 25.oktobrim.

2. Ārlietu ministra I.Bērziņa prombūtnes laikā par ārlietu ministra vietas izpildītāju iecelt satiksmes ministru A.Gorbunovu.

(Mp 17.10.2000. rīkojuma Nr.381 redakcijā)

Ministru prezidents A.Bērziņš
17.10.2000