Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.524

Rīgā 2005.gada 19.jūlijā (prot. Nr.42 5.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumos Nr.173 "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo atsevišķus tabakas izstrādājumus"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 17.pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumos Nr.173 "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo atsevišķus tabakas izstrādājumus" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 56.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā no akcīzes nodokļa (turpmāk — nodoklis) atbrīvo denaturētus tabakas izstrādājumus, tabakas izstrādājumus, kurus iznīcina, un tabakas izstrādājumus, kurus izmanto tabakas izstrādājumu kvalitātes noteikšanai. Noteikumi neattiecas uz konfiscētiem tabakas izstrādājumiem."

2. Izteikt 7.1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.1.1. iesniedzēja firma, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, juridiskā adrese un pasta indekss;".

3. Aizstāt 7.4.apakšpunktā vārdus "vai tā tulkojumu" ar vārdiem "un tā tulkojumu".

4. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Nodokļa maksātājs nemaksā nodokli par tabakas izstrādājumiem, kurus izmanto tabakas izstrādājumu kvalitātes noteikšanai un kurus ieved (importē) Latvijas Republikā izlaišanai brīvam apgrozījumam no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, ieved no citas Eiropas Savienības dalībvalsts, izved no akcīzes preču noliktavas, ja tas Valsts ieņēmumu dienesta iestādē papildus nodokļa deklarācijai iesniedz:

9.1. rakstisku iesniegumu, kurā norāda:

9.1.1. iesniedzēja firmu, nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu, juridisko adresi un pasta indeksu;

9.1.2. ziņas par tabakas izstrādājumu kvalitātes noteikšanai izmantoto tabakas izstrādājumu veidu un daudzumu;

9.1.3. atbildīgo amatpersonu (nepieciešams arī atbildīgās amatpersonas paraksts);

9.2. dokumentu (un tā tulkojumu valsts valodā, ja minētais dokuments izsniegts citā Eiropas Savienības dalībvalstī), kuru izsniegusi akreditēta un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņota atbilstības novērtēšanas institūcija vai Eiropas Komisijas sarakstā iekļauta Eiropas Savienības dalībvalsts kompetenta institūcija, kas noteikusi tabakas izstrādājumu kvalitāti. Minētajā dokumentā norāda tabakas izstrādājumu kvalitātes noteikšanai izmantoto tabakas izstrādājumu veidu un daudzumu, kā arī ziņas par akcīzes nodokļa markām (sēriju, numuru intervālu, cigaretēm — arī maksimālo mazumtirdzniecības cenu un cigarešu skaitu paciņā), ja tabakas izstrādājumi ir marķēti ar akcīzes nodokļa markām saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli"."

5. Papildināt noteikumus ar 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 un 9.6punktu šādā redakcijā:

"9.1 Lai iznīcināmos tabakas izstrādājumus atbrīvotu no nodokļa saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 17.panta pirmo daļu, akcīzes preču noliktavas turētājs tabakas izstrādājumus iznīcina (bez akcīzes nodokļa mar­kām),sadedzinot tabakas izstrādājumus putekļveida kurināmā kurtuvēs vai katlumājās, kurās par kurināmo izmanto cieto kurināmo un kuras ir aprīkotas ar dūmgāzu cieto daļiņu uztveršanas iekārtām.

9.2 Šo noteikumu 9.1punktā minētajā gadījumā akcīzes preču noliktavas turētājs tabakas izstrādājumu iznīcināšanas vietu un laiku saskaņo ar Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi un attiecīgo pašvaldību.

9.3 Akcīzes preču noliktavas turētājs tabakas izstrādājumus iznīcina pilnvarotas Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas klātbūtnē.

9.4 Vismaz piecas darbdienas pirms tabakas izstrādājumu iznīcināšanas akcīzes preču noliktavas turētājs rakstiski informē Valsts ieņēmumu dienestu par tabakas izstrādājumu iznīcināšanas laiku un vietu.

9.5 Par tabakas izstrādājumu iznīcināšanu sastāda tabakas izstrādājumu iznīcināšanas aktu. Ja iznīcinātie tabakas izstrādājumi nav cigaretes, aktā norāda iznīcināto tabakas izstrādājumu veidu, nosaukumu un kopējo daudzumu. Ja iznīcinātie tabakas izstrādājumi ir cigaretes, norāda to nosaukumu, skaitu paciņā, maksimālo mazumtirdzniecības cenu un kopējo daudzumu (gabalos). Tabakas izstrādājumu iznīcināšanas aktu paraksta akcizēto preču noliktavas turētāja pārstāvis un Valsts ieņēmumu dienesta pilnvarotā amatpersona.

9.6 Tabakas izstrādājumu iznīcināšanas akts apliecina akcīzes preču nolik­tavas turētāja tiesības izmantot akcīzes nodokļa atbrīvojumu."

6. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1995.gada 27.novembra Direktīvas 95/59/EK par nodokļiem, kas nav apgrozījuma nodokļi un kas ietekmē tabakas izstrādājumu patēriņu."

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministra vietā — vides ministrs R.Vējonis
23.07.2005