Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.477

Rīgā 2000.gada 27.septembrī (prot. Nr.46, 8.§)

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Skanstes ielā 8, saglabāšanu valsts īpašumā

1. Saglabāt valsts īpašumā un nodot Aizsardzības ministrijas valdījumā nekustamo īpašumu - ēkas (liters Nr.001, 002, 003, 004, 005, 006) un zemesgabalu 14010 m2 platībā (zemes kadastra Nr. 0100 024 0308) - Rīgā, Skanstes ielā 8.

2. Aizsardzības ministrijai šī rīkojuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu noteiktā kārtībā ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda Aizsardzības ministrijas personā.

3. Atzīt par spēku zaudējušiem:

3.1. Ministru Padomes 1991.gada 14.novembra rīkojumu Nr.457-r;

3.2. Ministru Padomes 1991.gada 3.decembra rīkojumu Nr.510-r.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis

 

 

27.09.2000