Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 21.08.2002. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.667

Rīgā 2000.gada 28.decembrī (prot. Nr.61 7.§)
Par Latvijas dalību PHARE likumdošanas saskaņošanas daudzvalstu programmā (TAIEX)

1. Akceptēt Latvijas dalību PHARE likumdošanas saskaņošanas daudzvalstu programmā (TAIEX) (turpmāk — programma).

2. Īpašu uzdevumu ministram sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām informēt Eiropas Komisiju par Latvijas dalību programmā.

3. Ar programmas tekstu var iepazīties Finansu ministrijā.

(MK 21.08.2002. rīkojuma Nr.460 redakcijā)

Ministru prezidents A.Bērziņš

Īpašu uzdevumu ministrs sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām R.Zīle
21.08.2002