Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.07.2009. - 09.10.2009. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumus Nr. 1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.367

Rīgā 2005.gada 31.maijā (prot. Nr.32 5.§)
Noteikumi par detālplānojuma izstrādes līgumu un detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 12.panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka detālplānojuma izstrādes un tās finansēšanas kārtību, kā arī līgumā par detālplānojuma izstrādi (turpmāk—līgums) iekļaujamos nosacījumus.

2. Detālplānojuma sastāvdaļas, tā izstrādes un sabiedriskās apspriešanas, spēkā stāšanās, grozīšanas, apturēšanas, likumības izvērtēšanas un ievērošanas pārraudzības kārtība vietējās pašvaldības līmenī noteikta Teritorijas plānošanas likumā un Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”.

3. Lai uzsāktu detālplānojuma izstrādi, fiziskā vai juridiskā persona — detālplānojuma izstrādes ierosinātājs — iesniedz iesniegumu vietējās pašvaldības domē. Iesniegumā norāda:

3.1. teritoriju, kurai nepieciešams izstrādāt detālplānojumu;

3.2. detālplānojuma izstrādes nepieciešamības pamatojumu;

3.3. detālplānojuma izstrādātāju.

4. Vietējās pašvaldības dome mēneša laikā pēc detālplānojuma izstrādes ierosinātāja iesnieguma saņemšanas izvērtē ierosinājuma atbilstību vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam un, ja ierosinājums atbilst vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, pieņem lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un līguma slēgšanu.

5. Ja ierosinājums neatbilst vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, vietējā pašvaldība informē detālplānojuma izstrādes ierosinātāju par atteikumu uzsākt detālplānojuma izstrādi.

(MK 17.06.2008. noteikumu Nr.436 redakcijā)

6. Ja detālplānojuma izstrādi finansē detālplānojuma izstrādes ierosinātājs, vietējās pašvaldības domes lēmumā papildus Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi58.punktā noteiktajam norāda detālplānojuma teritoriju atbilstoši īpašuma struktūras aprakstam un grafiskā veidā, kā arī detālplānojuma izstrādes ierosinātāju, ar kuru tiks slēgts līgums. Lēmumam pievieno līguma projektu.

7. Līgumā norāda:

7.1. teritoriju, kurai izstrādā detālplānojumu;

7.2. detālplānojuma izstrādes finansēšanas apmēru;

7.3. detālplānojuma izstrādes vadītāju;

7.4. pušu tiesības un pienākumus;

7.5. pušu atbildību.

8. Ja detālplānojumu izstrādā vietējā pašvaldība, detālplānojuma izstrādei nepieciešamos finanšu līdzekļus detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ieskaita vietējās pašvaldības pamatbudžetā. Minētos finanšu līdzekļus ieskaita pa daļām. 10 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas veic avansa maksājumu 50% apmērā. Atlikušo summu detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ieskaita vietējās pašvaldības pamatbudžetā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās.

9. Ja detālplānojumu izstrādā vietējā pašvaldība, maksu par sniegtajiem pakalpojumiem no ierosinātāja iekasē atbilstoši pašvaldības domes lēmumā noteiktajam cenrādim.

10. Ja detālplānojumu neizstrādā vietējā pašvaldība, detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir tiesības izvēlēties detālplānojuma izstrādātāju.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
01.07.2009