Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru prezidenta rīkojums Nr.330

Rīgā 2000.gada 8.septembrī

Par darba grupu koncepcijas projekta izstrādei par dzelzceļa pasažieru pārvadājumu valsts un pašvaldību pasūtījuma līguma finansēšanas mehānismu

1. Lai izstrādātu koncepcijas projektu par dzelzceļa pasažieru pārvadājumu valsts un pašvaldības pasūtījuma līguma finansēšanas mehānismu (turpmāk - koncepcijas projekts), izveidot darba grupu šādā sastāvā:

Darba grupas vadītājs

U.Pētersons - Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

Darba grupas vadītāja vietnieki:

V.Balode-Boluža - Finansu ministrijas Budžeta departamenta Varas, valdības dienestu un tautsaimniecības finansēšanas nodaļas vecākā referente

A.Baļčūns - Latvijas Pašvaldību savienības padomnieks

Darba grupas locekļi:

A.Buhārins - Ekonomikas ministrijas Ekonomiskās politikas programmu koordinācijas departamenta direktors

M.Gruškevics - Izglītības un zinātnes ministrijas Finansu un ekonomikas departamenta direktora pienākumu izpildītājs

R.Indulevičs - Dzelzceļa administrācijas Dzelzceļa pārvadājumu daļas vadītājs

G.Mačs - Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas sistēmas pilnveidošanas projekta grupas vadītājs

J.Strebkovs - Labklājības ministrijas Sociālās palīdzības departamenta Sociālo pakalpojumu nodaļas vecākais referents

M.Švarcs - Rēzeknes rajona padomes priekšsēdētājs

A.Vinters - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās attīstības departamenta Reģionu līdzsvarotas attīstības nodaļas vecākais referents

Z.Zabludovskis - Saldus rajona padomes izpilddirektors

A.Zorgevics - valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" valdes priekšsēdētājs, ģenerāldirektors

J.Žūriņš - Limbažu rajona padomes izpilddirektors

2. Darba grupai izstrādāt un satiksmes ministram līdz 2000.gada 30.oktobrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā koncepcijas projektu.

3. Darba grupas vadītājs, ja nepieciešams, var pieaicināt citus speciālistus un ekspertus vai izveidot darba apakšgrupas koncepcijas projekta izstrādei.

4. Darba grupas, pieaicināto ekspertu un speciālistu darbu materiāltehniski nodrošina Satiksmes ministrija.

 

Ministru prezidents A.Bērziņš

 

08.09.2000