Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.65

Rīgā 2005.gada 23.martā (prot. Nr. 16(225), 2.p.)

Par licences izsniegšanu sašķidrinātās gāzes realizācijai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "ROSEPA"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir saņēmusi un izvērtējusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ROSEPA", reģ. Nr.: 42101023490, juridiskā adrese: "Vārpas", Priekules pagasts, Liepājas rajons, LV-3434, (turpmāk - SIA "ROSEPA") 2005.gada 28.februāra iesniegumu par sabiedrisko pakalpojumu licences sašķidrinātās gāzes realizācijai izsniegšanu un iesniegumam pievienotos dokumentus.

Pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 4.punktu un otro daļu un Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumu Nr.297 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem" 5.3. apakš­punktu, padome nolemj:

1. Izsniegt SIA "ROSEPA" licenci Nr.E44048 sašķidrinātās gāzes realizācijai saskaņā ar licencē noteiktajiem īpašajiem nosacījumiem (pielikumā).

2. Noteikt licences derīguma termiņu no 2005.gada 28.marta līdz 2010.gada 27.martam.

3. Noteikt licences darbības zonu - Latvijas Republika.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētāja I.Šteinbuka

23.03.2005