Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.454

Rīgā 2000.gada 6.septembrī (prot. Nr.41, 23.§)

Par dzīvokļa īpašuma Aglonā, Jaudzemu ielā 2-3, pirkšanu

1. Atļaut Iekšlietu ministrijai pirkt dzīvokļa īpašumu Aglonā, Jaudzemu ielā 2-3.

2. Iekšlietu ministrijai:

2.1. izdevumus, kas saistīti ar šī rīkojuma 1.punktā minētā dzīvokļa īpašuma iegādi, segt no Iekšlietu ministrijai budžeta programmā 03.00.00 "Iekšlietu ministrijas materiāltehniskā apgāde" nekustamā īpašuma iegādei (ekonomiskās klasifikācijas kods 4500) 2000.gadam paredzētajiem līdzekļiem;

2.2. šī rīkojuma 1.punktā minēto dzīvokļa īpašumu noteiktā kārtībā ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā.

 

Ministru prezidents A.Bērziņš

Iekšlietu ministrs M.Segliņš

 

 

06.09.2000