Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.84

Rīgā 2005.gada 15.februārī (prot.Nr.146, 2.§)

Par paaugstinātu garantēto minimālo ienākumu līmeni Rīgā

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36.panta pirmo daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 09.12.2003. noteikumu Nr.693 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalsta apmēru garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai" 3.punktu

1. Vispārīgie noteikumi

Noteikumi nosaka paaugstinātu garantēto minimālo ienākumu (GMI) līmeni atsevišķām personu grupām.

2. Paaugstināts garantētais minimālais ienākumu līmenis

Paaugstināts garantētais minimālais ienākumu līmenis Ls 40 apmērā tiek noteikts šādām personu grupām:

2.1. bērniem un jauniešiem līdz 20 gadu vecumam, kuri mācās vispārizglītojošā skolā vai iegūst profesionālo izglītību, līdz mācību gada beigām;

2.2. invalīdiem un vecuma pensionāriem;

2.3. vienam no vecākiem vai aizbildnim ģimenēs ar bērniem;

2.4. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri uzsākuši patstāvīgu dzīvi, līdz 24 gadu vecumam;

2.5. ilgstoši (ilgāk par mēnesi) darbne­spējīgām personām, darbspējīgām personām 3 gadus pirms pensionēšanās vecuma sasniegšanas un vienu gadu pēc darbspēju atjaunošanas sakarā ar invaliditātes termiņa izbeigšanos.

3. Sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

3.1. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu sociālā darba speciālists paziņo palīdzības pieprasītājam, informējot par lēmuma pārsūdzības kārtību. Ja pieņemts lēmums nepiešķirt pabalstu, sociālais dienests informē palīdzības pieprasītāju rakstveidā, pamatojot atteikumu, kā arī norādot lēmuma pārsūdzības kārtību.

3.2. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu palīdzības pieprasītājs mēneša laikā var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā, bet tā lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likuma noteiktajā kārtībā.

Noslēguma jautājumi

1. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "Rīgas Balss" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

2. Noteikumu izpildi kontrolē Rīgas domes Sociālo jautājumu komiteja.

Rīgas domes priekšsēdētājs G.Bojārs

25.02.2005