Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Meža likumā

Izdarīt Meža likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 8.nr.; 2003, 8.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 9.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) saņemts šā likuma 11.pantā noteiktais Valsts meža dienesta sanitārais atzinums. Šādos gadījumos nepiemēro šā panta otrās daļas 1.un 2.punkta noteikumus."

2. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

"Ja pirms kopšanas vai sanitārās cirtes uzsākšanas ir paredzams, ka, izcērtot slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citu iemeslu dēļ bojātos kokus, mežaudzes šķērslaukums būs mazāks par kritisko šķērslaukumu, tad mežaudzi atļauts nocirst galvenajā cirtē pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma saņemšanas."

3. Izteikt 12.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Koku ciršana mežā ir aizliegta, ja meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja mežā nav veikta meža inventarizācija, izņemot šā panta otrajā daļā minētos gadījumus vai gadījumus, kad kokus cērt vējgāžu, vējlaužu un snieglaužu seku likvidēšanai."

4. Papildināt 40.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3)Šā panta pirmās daļas 2. un 3.punkta noteikumi netiek piemēroti, ja kokus cērt šā likuma 12.panta otrajā daļā minētajos gadījumos vai vējgāžu, vējlaužu un snieglaužu seku likvidēšanai."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 27.janvārī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2005.gada 4.februārī

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2005.gada 5.februāri.

05.02.2005