Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"

Izdarīt likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 17.nr.; 2003, 13.nr.; 2004, 9.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.panta otrajā daļā:

izteikt 1.punkta "b" apakšpunktu šādā redakcijā: 

"b) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrības speciālās ekonomiskās zonas komersantam izsniegta atļauja par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus un īpašu kārtību valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai,";

aizstāt 6.punkta "a" apakšpunktā vārdus "uzņēmējsabiedrībai, kura ir Liepājas speciālās ekonomiskās zonas vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrība" ar vārdiem "uzņēmējsabiedrībai, kura ir Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrība vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersants";

aizstāt 8.punktā vārdus "Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrība" ar vārdiem "Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrība";

aizstāt 11.punktā vārdus "Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrība" ar vārdiem "Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersants".

2. 3.pantā:

izslēgt otrās daļas 3., 4., 5.punktu un piekto un sesto daļu;

papildināt pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Ministru kabinets nosaka to naftas produktu aprites un kontroles nosacījumus, kuriem saskaņā ar šā panta septīto, astoto, 8.1 un devīto daļu piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu un atvieglojumus, kā arī šo naftas produktu lietotāju reģistrācijas nosacījumus."

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

"11. Grozījumi likuma 1.panta otrajā daļā (likumā lietotajos terminos attiecībā uz Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu) stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā.

12. Likuma 3.panta desmitā daļa stājas spēkā 2005.gada 1.jūlijā."

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 20.janvārī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2005.gada 2.februārī

16.02.2005